Проповеди

Пламенна молитва

02.12.2023 г. | свещеник Алексей Атанасов | Проповеди

Можем много да се поучим от днешния евангелски откъс. Това е една огромна човешка трагедия. Но той продължава да живее. И когато чува и осъзнава Кой идва към него, започва да вика пламенно...

Къде са вашите мебели?

19.11.2023 г. | свещеник Илия Попов | Проповеди

Проповед на отец Илия Попов по притчата за безумния богаташ (Лука 12:16-21) - за духовната смърт и богатеенето за Бога и ближните. 9-та Неделя след Неделя подир Въздвижение, 2018 г.

Кой е нашият ближен?

12.11.2023 г. | свещеник Алексей Атанасов | Проповеди

Около нас има много хора, които са изпоранени като този човек в разказа на Христос. И точно на тези хора можем да обърнем внимание. Обикновено човешко внимание към хората, които са сами...

Как да запълним пропастта между нашия свят и Божествения

05.11.2023 г. | протойерей Михаил Манев | Проповеди

Бог създава този свят, за да можем да общуваме с Него. Бог създава човека за общуване с Бога. И да може целият свят чрез човека да стане едно с Бога. Ала как да общуваме с Бога, щом не можем да общуваме помежду си... (05.11.2017 г.)

Чудните срещи с Живота

29.10.2023 г. | свещеник Алексей Атанасов | Проповеди

Има хора, дори и в Църквата, които ненапълно разбират възкресението и ненапълно вярват. А това е най-важното. Бог наистина може да изцери, наистина може да върне някого от смъртта! И има много примери за това...

Да се храним и с небесния хляб

15.10.2023 г. | протойерей Тодор Тодоров | Проповеди

Ние често пъти се молим на Бога, ходим на служби в храма, искаме духовно да се възвисим, но ако не работим над сърцето си, ние няма да можем да постигнем духовно съвършенство. Трябва да облагородяваме почвата на нашето сърце...

С живот пред Бога просияла между човеците

14.10.2023 г. | иконом Василий Шаган | Проповеди

Каквото и да правим в този свят, трябва да живеем не пред човеците, а само пред Бога. Животът ни пред Бога ще бъде толкова истински, че няма как да не просияе като живот и пред човеците…

Да не оставаме равнодушни

08.10.2023 г. | иконом Георги Стоименов | Проповеди

Христос вижда, че едничката надежда на тази вдовица лежи в ковчега, който носи траурното шествие. И Той не подминава шествието. Не остава равнодушен. Той вижда мъката на майката и в следващия момент превръща тази мъка в радост, възкресявайки нейния син...

Тебе думам, стани (Лука 7:11-16)

08.10.2023 г. | протойерей Михаил Манев | Проповеди

Всъщност тези две шествия се срещат тук, в храма, срещат се тук, между нас. Ние, умъртвените от греховете и страстите си, идваме тук, за да се срещнем с Христос, да ни даде Той живот, да ни оживотвори, да ни възкреси, да можем отново да бъдем живи…

Да преобърнем сърцето си

02.10.2023 г. | иконом Георги Стоименов | Проповеди

Доколко можем да обикнем онези, които са постъпили нечестно спрямо нас? Доколко сме готови лесно да опростим, да не се разплатим по същия начин, по който сме получили... Трудно е да обичаме така...

Какво се случва в центъра