Дарения

Дарения

Чрез Arhangel.bg  може да направите дарение за храма и за различните дейности на Духовно-просветния център.

Банкова сметка на храма: 
Банка ДСК-АД
Титуляр: Храм "Св. Архангел Михаил"
IBAN: BG26STSA93000029962922
BIC: STSABGSF
/валута BGN/
Важно! Посочете основание за внесената сума - за каква дейност да бъде използвана

-    ЗА възстановяване и поддръжка на храм „Св. Архангел Михаил” и прилежащите две малки сгради в двора;

-    ЗА поливане и поддръжка на градината на храма; 

-    ЗА отоплението на залите през зимния период и поддръжка на климатиците; 

-    ЗА работата на неделното училище - школа "Кандилце";

-    ЗА други проекти, по които работи Центърът; 

-    ЗА поддръжка на книжарницата и библиотеката;

-    ЗА поддръжка на сайта;

-    ЗА издаване на книги, брошури, периодични издания;

-    ЗА социалната кухня „Трапеза за бедни” - за нуждите на тази милосърдна дейност има открита отделна сметка:

Банкова сметка на съботната трапеза: 
Банка ДСК-АД
Титуляр: Храм "Св. Архангел Михаил"
IBAN: BG39STSA93000030076857
BIC: STSABGSF
/валута BGN/
Важно! Като основание за внасяне посочете - за милосърдната дейност "Трапеза за бедни"

- Бихте могли да се включите като ДОБРОВОЛЕЦ в работата на някои от нашите дейности. Те в голямата си част разчитат на доброволен принос.

Адрес: гр. Варна, ул.”27 юли” № 9,

Телефон за контакти:

0887 999364 - иконом Георги Стоименов,
0876 611671 - храм /08:00 - 17:00 ч./
0876 611682 - книжарница /09:00 - 17:00 ч./

0892 614691 - информация за дейностите в Духовно-просветния център

e-mail: blagoslov_kn@abv.bg /книжарница/
contact@arhangel.bg /дейности в Духовно-просветния център/

 

Какво се случва в центъра