Днес адът, разграбен, плаче

05.05.2024 г.
Марко Иван Рупник - Възкресение Христово (детайл), 2006, мозайка от параклис на колежа Св. Станислав, Любляна, Словения (източник: artandtheology.org)
Автор: Архимандрит Якинт (Унчуляк)

Похвално слово на Възкресение Христово

Дойдете, всички верни, да се поклоним
на светото Христово Възкресение,
защото, ето – чрез Кръста дойде
радост за целия свят ...

Кондак па Възкресение

Христос възкръсна!
И това неизказано чудо, станало на хълма Голгота, прелетя като мълния през небесните предели, строши ключалките на ада, ужаси Ангелите, рани смъртоносно бесовете, раздра завесата на храма на две, части и в силата на славата му се роди новият свят.

Христос възкръсна от мъртвите!
И светлината на Възкресението Му избликна като пламък от гроба, виждаше се от цял Йерусалим, прекоси границите на Палестина, разнесе се до краищата на вселената и в сиянието на славата ѝ ни бе даден нов закон. И това Божествено чудо прогърмя като тръба в мрака на бездната, разнесе всичко старо, върна към живот погиналите, скъса ръкописанието на осъждането и въздигна нов жертвеник върху руините на стария.

Днес Христос възкръсна! И тази победна вест, възвестена от Ангела край гроба, прелетя като стрела по улиците на Йерусалим, потресе първосвещениците убийци, уплаши стария храм, прелетя над всички векове и днес звучи победно по цялата земя.

Днес Христос възкръсна! И тази голяма радост, докоснала първо сърцето на Мария Магдалина, накара Ангелите да пеят на небето, апостолите – да се радват, убийците – да бягат, грешниците – отново да се върнат към покаяние.

Днес Христос възкръсна от мъртвите! И като възкръсна, изцели земята от язвите на греха, опустоши ада, унищожи ръкописанието на Адам, укрепи вярата по света, увеличи надеждата в сърцата, съедини душите, помири съвестите, пресуши сълзите и въздигна под небето нова Църква с нов закон, спазван от вярващите дори с цената на живота им.

Днес Спасителят на света възкръсна от мъртвите. Днес стана пълно помирение на човека с Бога, на земята с небето, на долните с горните. Днес в Йерусалим стана голямо чудо. Днес Голгота видя голяма светлина и се ужаси, воините видяха славата па Божеството и станаха като мъртви, мироносиците видяха Ангели, които им възвестиха Възкресението, и се изпълниха със страх и неописуема радост.

Днес хълмът Голгота влезе в историята на Църквата и на целия свят. Днес Синът Божий завърши шествието Си на земята. Запечатаният от човеци в гроб излезе от него със слава. Провесеният на Дърво от ръка на човек дойде да изцели отново язвите на човека. Продаденият от грешници за тридесет сребърника сега е купен от Църквата с цена на кръв. Поруганият от уста на хора сега е прославян от сонм Ангели.

Книжниците Го продават, Църквата Го купува. Първосвещениците Го разпъват като убиец, но Господ се съживява като Подател на живота. Евреите Го заплашват с камъни, а вярващите Го посрещат с благословения. Избраният народ се отрича от Него, а чужденци и езичници Го приемат. Храмът Го продава за сребърници, а Църквата Го получава в дар.

Разговарялите с Бога на Синай планина се отричат от Него на хълма Голгота...

Колко велики са предсказанията за Христовото Възкресение!

Днес Синът се прослави. Днес Отец неизказано се радва. Днес Светият Дух неизказано се весели. Днес небето пее с хор от Ангели, земята празнува с радостен глас. Всичко се облече в празнична премяна. Старото отмина, започна друго, ново.

Днес Христос удържа победа над Велиара. Днес адът, разграбен, плаче; сатаната, ранен, остава излъган, а светът, спасен, с голяма радост ликува. Адът съжалява, че остана без порти, но раят се радва, че вече не се Нуждае от порти. Храмът тъгува за завесата, но Църквата се весели, че не се нуждае повече от нея. Йерусалим съжалява за това, което стори, а християнството се радва на станалото. Сион, лишен от Младоженеца, тъгува, а Новият Сион, сгодил се за Христа, ликува. Първосвещениците, покрити от срам, разкъсват дългите си одежди, а Великият Архиерей, облечен в одежда от светлина, царува вовеки.

О, колко славни са чудесата на Христовото Възкресение! Защото днес царската багреница е посрамена от ленен хитон, златната корона – от трънен венец, дворецът на Ирод – от гроба Христов, гордостта на Рим – от смирението на Господ, облаченията на първосвещениците – от плащаницата на Спасителя.

Днес храмът бива опустошен, а лоното на Църквата се изпълва с чеда. Днес Сион, загубил съкровището, плаче, а ние, намерили Бисера, ликуваме, Йерусалим се облича в траур, а ние в бели одежди се веселим с Христа.

И така, напразно негодуват стареите и първосвещениците, напразно се гневи старият храм, защото зад стените на Сион камбаните на Христовото Възкресение победно бият в хиляди храмове дори до краищата на земята, възвестявайки на всички станалото на хълма Голгота чудо. Гневят се не защото останаха излъгани, а защото не успяха в злобата си. Защото посяха, каквото не искаха, а ние пожънахме, каквото желаехме. Те посяха тръни, а ние пожънахме венци със скъпоценни камъни. Те посяха рани и болка, а ние пожънахме пълно изцеление. Те посяха смърт и проклятие, а ние пожънахме живот и благословение.

Колко велики са плодовете на Христовото Възкресение! Дойдете, народи, да възхвалим Христовото Възкресение! Дойдете, верни, да възпеем и да се зарадваме на чудото на Възкресението па Господ!

Днес всички уста пеят, всички сърца ликуват, очите бодърстват, ушите се наслаждават. Днес от полунощ камбаните бият красиво, както никога, и носят надалеч, във всички кътчета и страни, радостта от Христовото Възкресение. Днес всички се веселят – и бедният, и бездомният, и гладният, и болният. Защото раните заздравяват, болките изчезват, надеждите укрепват, сълзите в очите изсъхват, радости и очаквания се сплитат взаимно, образувайки стълба към небето за човешко съзидание.

Днес села се обличат с празнична премяна, цялата природа зеленее, суматохата по улиците изчезва, стихиите, засрамени, замлъкват, моретата утихват, изблиците на страсти замират, разсадниците на удоволствия биват затворени, смехът секва, а Божиите храмове, събрали чедата си, с едно сърце и една уста славят спасителната Господня Пасха.

Да се радва творението, защото днес то е изкупено, Да се весели човекът, защото днес тялото му се обожи. Да ликува целият свят, защото днес той е спасен. Грешникът да се изпълни с дръзновение, защото от земята засия прошка за него. Да се радва разбойникът, защото се избави от смъртта.

Радвай се, Назарет, защото приюти Сина. Радвай се, Галилея, защото прие Господ. Не плачи, Самария, защото сега възкръсна Самарянинът на пялата вселена. Весели се, Дево, защото Синът ти при Възкресението се показа като Спасител на света. А вие, свети жени, не приготвяйте повече благовония с алое, защото сега плащаницата остана сама.

Радвай се, света планина, защото ти първа видя светлината. Радвай се, Божествен гроб, защото от сега нататък устата на християните ще те възхваляват. радвай се, Свети Кръсте, защото от сега нататък всички ще те целуват с благоговение.

Радвайте се, сиромаси, веселете се, болни, утешавайте се, странници, и гладни, и езичници, всички народи, защото днес възкръсна Спасителят, и Лекарят, и Избавителят на душите ни.

А вие, свети апостоли, защо още седите и се криете вкъщи? Да не би да се боите от първосвещениците? Но те ужасени не знаят как да скрият чудото на Възкресението. Страхувате се от Пилат? Но самият той, щом чу за Възкресението, седи потресен и обзет от страх. Нима заключената врата ще ви защити по-добре от десницата на Възкръсналия от мъртвите? Или не знаете какво се случи на хълма Голгота? Или вие сте най-негодните в Йерусалим? Отхвърлете страха, строшете заключената врата. Излезте на проповед, ловци на човеци! Недоумяващият Йерусалим ви чака. Езическа Галилея ви търси. Йерихон и Дамаск стенат за вас. Азия и Европа питат за вас. Самария и Кипър, Македония и Ахаия, всички народи по света жадуват да ви видят, за да последват думата ви.

Излезте на проповед, апостоли, и Разкажете на всички за чудото на Христовото Възкресение. Чакат ви атинските мъдреци, военачалниците, императорите и дори римските кесари искат да чуят проповедта ви!

И ето че чудото стана. Христос възкръсна, рибарите излязоха в света. Народите повярваха. Кесарите се покориха, атинските мъдреци отстъпиха място на рибари. Философите се покориха, капищата са разрушени. Въздигнати са величествени храмове. Възкресението срещна навсякъде вяра и измени цялата вселена. Зеленеещото се изсъхна и израсна друго, ново. Мъдрото обезумя и се проповядва друга мъдрост. Пълното се разля и за света е приготвено ново питие. Избраното бе отхвърлено и позорното бе почетено. Възкресението промени и обнови всичко.

Старото е отменено и започва друго, ново, Древният храм не принася жертви, а наоколо се издига нова Църква. Ветхият закон привършва действието си и в сърцата се пише друг, нов. Първосвещениците в недоумение напразно негодуват. Старейшини, изнемогващи от размишления, умират, книжници заспиват в Соломоновия притвор, избраният народ се вцепенява, изнурен от палещото слънце на Палестина, а от ствола му се ражда нов свят, утвърждава се нов жертвеник с нов устав – християнството, жива Църква, Евангелието на Любовта! Колко велики са плодовете на Христовото Възкресение!

Де ти е, аде, победата? Де ти е, смърте, жилото? Де са ти, дяволе, слугите? Де са ти, Иудо, сребърниците? Де ти е, Каиафа, предсказанието? Де ти е, Йерусалиме, честта? Де ти е, храме, завесата? Де са ви, първосвещеници, полите на дрехите и интригите? Раздрахте одеждите си, но не се избавихте от Христа. Портите на ада са строшени, слугите на дявола са победени, злобата на книжниците пролича, сребърниците на Иуда се разсипаха, гордостта на евреите се смири. Последното бе изоставено, прието е друго, ново.

Вместо стария храм сега има Църква, вместо Моисей – Христос, вместо Давид – Царят на славата, вместо Аароновия жезъл – Кръста, вместо жертвени животни – Кръвта Господня, вместо стария закон – Евангелието на помирението, вместо Синай планина – хълма Голгота. Вместо смърт – живот вечен, вместо печал – радост, вместо ад – рая на сладостта.

Господнето възкресение измени, обнови, усъвършенства всичко. Гнездото бе разрушено, мрежата се прокъса, средностението падна, птицата отлетя и светът бе изцелен. Сега горното се смеси с долното, хоризонтите се сляха, небето и земята се сприятелиха, защото днес Иисус Христос възкръсна.

Мъже палестински, напразно се безпокоите, напразно се взирате в други далечини и очаквате Месия от други страни! Вече минаха две хиляди години, откакто Той дойде, откакто възкръсна от мъртвите. Всички ние Го видяхме, докоснахме раните Му, вкусихме Тялото и Кръвта Му, целувахме Кръста Му, възвестявахме Възкресението Му.

Всички краища на света вярват. Храмовете са огласяни песнопения, вековете се прекланят, утрото им отговаря с ехо на веселие, днес, защото днес възкръсна Спасителят на света.

Колко велики са чудесата на Голгота! Колко велик с нашият Бог! Защото кой Бог е тъй велик, както Бог (наш)! Ти си Бог, Който прави чудеса!

Но боейки се от Христовата слава, синовете на Израиля със сетни сили все още се противят. Първосвещениците негодуват, книжниците се съкрушават, синовете на лъжата измислят лъжа, стареите от Сион пак се съветват, пак се събират, суетят се, решават... Какво решават? Чрез лъжа да оборят Истината, с думи да вържат Словото на живота, за сребърници да продадат чудото на Христовото Възкресение. И като се събраха със стареите и се съветваха, дадоха на войниците доста пари, да кажат на хората, че Господ не е възкръснал, а учениците Му през нощта са Го откраднали (вж.: Мат. 28:12-13).

Но напразно се стараят, напразно се суетят, броят сребърниците си, нашепват лъжа и правят заговор против Праведника, защото светлината на Христовото Възкресение не е скрита за никой смъртен, която всички видяхме, и вярваме в него, и го изповядваме до краищата на земята.

Братя християни!
Днес е великата и славна Пасха Господня. И подобно на майка, събираща всичко най-хубаво, което има, за децата си, така и Църквата, нашата обща майка, пази в съкровищници за днешния ден всичко най-ценно, което има. И както майка, когато настъпи велик ден на радост, изважда от тайника всичко най-добро и го слага на трапезата за синовете си за пълно веселие, така и Църквата ни днес, в този ден на неизказано веселие, отваря духовните си тайници и устройвайки пир на всецяло празненство за всичките ѝ чеда, им предлага всичко най-хубаво, всичко най-ценно и прекрасно, което има – най-красиви песнопения, най-бляскави богослужения, най-чисти радости, най-изящни облачения, та всички християни да се наслаждават и насищат с благословенията на Възкресение Христово.

Днес и ние, възлюбени вярващи, сме поканени на този пир на вярата да славим заедно с Ангелите Възкресението и да вкусваме Господнята Пасха.

Ето защо, както ни учи светителят Йоан Златоуст, нека никой не пропуска този велик празник. Никой да не закъснява, никой да не се бави. Днес всички да се съберат в светия храм, всички да се радват, да празнуват, всички да възпяват Христовото Възкресение – и беден, и богат, и прост, и мъдрец, и страдащ, и здрав; всички да дойдат да видят славата на Възкресението Му, славата на Единородния от Отца.

Никой да не бъде печален, защото днес е ден на радост. Никой да не се тревожи, защото днес стана помирение между небето и земята. Никой да не плаче, защото днес Иисус Христос избърса всяка сълза от всяко лице. Никой да не ходи повече в тъмнина, защото днес светлината победи тъмнината. Никой да не гладува, защото Христос ни нахрани с Тялото Си. Никой да не лежи повече на одър, никой да не се лени, никой да не се съмнява, никой да не се обременява днес със сън, а всички вие – и малки, и големи, и стари, и млади – дойдете на Христовия пир, да се веселите, да пеете, да се утешите.

Ето, вече всичко е готово. Вратите са широко отворени, светилниците са запалени, трапезата е сложена, обядът е приготвен, телецът е заклан, Младоженецът възкръсна, хлябът е преломен, чашата е напълнена с Божествено питие, камбаните в храма бият, свещеникът в богослужебни одежди ни чака. Дойдете в храма да вкусим Господнята Пасха и да пием „ново питие, чудодейно изтекло не от безплоден камък, но от извора на нетлението”, даруващо вечен живот на всички.

Постихте, сега се хранете. Молихте се, сега се радвайте. Трудихте се, сега почивайте. Каехте се, сега празнувайте. Страдахте за Христа, сега бъдете щастливи, защото днес възкръсна Спасителят на света.

Всички се радвайте, всички се веселете, всички яжте на големия пир на Възкресението на нашия Господ Иисус Христос. А ако някой от нас все още е печален или нуждаещ се, болен или скаран с някого – да идем в дома му, да го утешим, нахраним, помирим, а после да почукаме на вратата на сърцето му и с изпълнен с радост глас да му изпеем:

Ден на Възкресение е. Да се радваме на тържеството на празника и да се прегърнем един друг. Да кажем на ненавиждащите ни: „Братя!” и да простим всичко заради Възкресението: „Христос възкръсна от мъртвите, със смъртта си смъртта победи и на тия, които са в гробовете, дарува живот!”
Амин.

Източник: „Нека сърцето ти бие с Христа – беседи и похвални слова към Господ и Майката Божия”, книжка 11 от поредицата „Съвременни румънски духовници”, изд. „Православно Отечество”, 2020 г.

Още по темата
Още от Великден

Водени от чудна вяра

30.04.2023 г. | иконом Василий Шаган | Православни празници

Когато Христос беше издигнат на Кръста, всички се разбягаха, включително мъжете и най-верните Му апостоли. Имаха кураж само жените. Водени от чудна вяра, те отидоха до гроба Господен и го видяха празен...

Аз съм вашето Утре, от днес до края на времената

24.04.2022 г. | св. Николай Велимирович | Православни празници

Аз съм Този, Когото очаквате. Ако искате път, аз съм Път. Аз съм Ден без начало и край. Аз съм съкровището на цялото бъдеще и пътят до това съкровище. Цялото бъдеще не може да ви даде даже зрънце добро, ако не заеме от Мене.

Защо мироносиците узнават първи вестта за Христовото възкресение

03.05.2020 г. | протойерей Павел Великанов | Православни празници

Любовта и жертвеността са нейно главно качество и основна ценност. Всяка жена, независимо дали е омъжена, или не, по своята природа е майка. А майката може и трябва да побере в сърцето си всички край нея...

Какво се случва в центъра

Вход Господен в Йерусалим

Предпразници на Възкресението