Събрани творения на светител Тихон Задонски. Плът и дух. Том I (1760 – 1768 г.), Книга I

11.11.2023 г.
източник: mitropolia-varna.org
Автор: Архангел.бг

В книжарница „Благослов” е налична книгата „Събрани творения на светител Тихон Задонски. Плът и дух” – Том I (1760 – 1768 г.), Книга I. Тя се издава с благословението на Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан и обхваща първата част от богатото творчество на св. Тихон. Тук са поместени произведенията, които са съставени, докато той управлява Воронежката епархия. Изданието е първата част от подготвените три книги, които обхващат останалото творчество на светеца, непреведено все още на български език.

 

Предговор от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан

През 2023 година се изпълват 240 години от деня на блажената кончина на известния руски светец св. Тихон, епископ Воронежки и Елецки (1724 – 1783). Литературното богословско наследство на св. Тихон Задонски е обширно и по своята тематика е разностранно. Светителят считал, че главната цел на човешкото битие тук на земята е спасението на душата. Мисълта за спасението като ярка нишка преминава през цялото му творчество. В произведенията на светия отец християнинът ще намери много въпроси, които възникват у него по пътя към вечността. Писмата на св. Тихон Задонски, които са включени в неговите събрани творения, почти винаги завършват с думите: „Спасявай се!”, ”Спасявай се в Господа!”, „Спасявай се в Христа Иисуса!”.

Протойерей Георги Флоровски отбелязва, че в образа на св. Тихон Задонски поразяват неговата лекота и ясност, както и неговата свобода не само от света, но и в света. Неговата лекота се проявява и в чувството му, че той е странник и преселник, който с нищо не е привлечен и не е задържан в този свят.[1] „Всеки, който живее на земята, е пътник” – казва св. Тихон. Светителят постоянно е четял Свещеното Писание и особено Псалтира. От светите отци е почитал особено св. Макарий Египетски, св. Йоан Златоуст и блажени Августин. Свети Тихон е притежавал великия дар на словото и той пише своите произведения с удивителната прозрачност на голям писател.

Нашето докосване до творчеството на светия отец се осъществи през 1999 г. ‒ началото на 2001 г., когато с благословението на вече блаженопочиналия и приснопаметен Български Патриарх Максим и със съгласието на духовния ни старец архимандрит Назарий (Терзиев) бяхме на богословска специализация в Московската духовна академия. Темата, по която работехме в Катедрата по нравствено богословие под научното ръководство на архим. проф. Платон (Игумнов), беше „Учение за покаянието по творенията на св. Тихон Задонски”. Човек, щом започне да чете произведенията на св. Тихон Задонски, няма как да не възжелае да се запознае по-пространно с неговото творчество. Неговите съчинения свидетелстват за дълбоката връзка на светеца с източнохристиянското отеческо предание, въпреки че се долавя и влияние на Запада. Стилът на съчиненията на св. Тихон Задонски е естествен, непринуден и назидателен, предназначен за обикновения читател. Съприкосновението със съчиненията на този свети отец даде повод да се запознаем и с трудовете на един от бележитите изследователи на личността на светеца – схиархим. Йоан (Маслов)[2], по-точно неговата магистърска дисертация: „Свети Тихон Задонски и неговото учение за спасението”, както и приложението към тази дисертация – „Симфония по творенията на св. Тихон Задонски“. „Симфонията”, съставена от схиархим. Йоан, има важно духовно и научно значение, защото съчетава библиографския предметен указател с цитати от творенията на св. Тихон Задонски и е от голям интерес не само за богословите, учащи се в духовните школи, но и за всеки християнин. Този труд е енциклопедия на християнския живот, той съдържа точно и ясно тълкувание на всички основни понятия, свързани с духовния живот на православния християнин.

Съчиненията на св. Тихон Задонски са издадени на руски език с множество архаични и древноруски форми, използвани са много думи от църковнославянския език. Това до някаква степен затруднява съвременния читател. Голямата заслуга на схиархим. Йоан се състои в това, че той излага богословската система на св. Тихон Задонски в доста ясна и достъпна форма. Повече от двеста години след смъртта на светеца Руската православна църква не е имала пълно жизнеописание на този боговдъхновен мъж. Схиархим. Йоан (Маслов) в своята магистърска дисертация излага житието на светеца, като с изключителна пълнота обхваща всички страни на живота и дейността на светителя. Авторът не просто преразказва събитията от живота на св. Тихон, но разкрива пред читателите съкровеното светилище на неговата душа.

През 2007 г. с благословението на обичания и уважаван от нас Сливенски митрополит Йоаникий „Симфонията по творенията на св. Тихон Задонски” бе издадена на български език. Превода осъществиха Валентин и Даниела Кожухарови. Смеем да кажем, че тези хора са положили голям труд и са направили много добър превод на „Симфонията”. Книгата съдържа два прекрасни предговора и е ценна за всички християни. Същевременно бе издаден на български език и капиталният труд на св. Тихон Задонски – „За истинското християнство”, отново с благословението на Сливенския митрополит Йоаникий. Превода направи Албена Симеонова, а богословската редакция беше на покойния вече д-р Дарин Алексиев, който бе преподавател в Софийската духовна семинария „Св. Иван Рилски” и Православната духовна академия „Св. св. Кирил и Методий” в град Пловдив. През 2016 г. беше издаден първият том, а през 2018 г. ‒ вторият. Трябва да отбележим, че в оригиналното творчество на светеца това произведение заема втория и третия том от творенията му и то представлява пространно и последователно изложение на християнската нравственост. Заглавието на труда е заимствано от немския духовник и писател Арндт. Св. Тихон е придавал на четенето на Библията особено значение. Неслучайно началните глави на първия и втория том на книгата „За истинското християнство” са посветени на необходимостта от четенето на Библията и Евангелието. В епохата, когато още не е съществувал руски превод на Библията, обикновеният вярващ човек е слушал четенето на Свещеното Писание само в храмовете по време на богослужение. Св. Тихон Задонски е призовавал към ежедневно домашно четене на Библията, което е смятал за основа на християнския духовен живот.

Дълго време в нас съществуваше идеята да се издаде цялото творчество на св. Тихон Задонски, ето защо Варненската и Великопреславска света митрополия предприе това начинание. Предстои да се издадат три книги, които обхващат останалото творчество на светеца, непреведено все още на български: първата книга включва първия том от творенията, втората книга обхваща четвъртия том от творенията и по-специално произведението „Духовно съкровище, събирано от света”, а третата книга съдържа петия том, свързан с епистоларното наследие на св. Тихон Задонски.

Настоящото издание, както беше отбелязано по-горе, включва първия том от творенията на светеца. Тук са поместени произведенията, които са съставени, докато управлява Воронежката епархия. Малко след като встъпва на катедрата, той написва пособие за свещенослужителите, озаглавено „Свещеническата длъжност. За седемте свети тайнства”. Разпраща тази своя статия по епархията с цел да достигне до отделните свещеници. Тук светителят кратко, в катехизическа въпросно-отговорна форма, говори за значението, смисъла и особеностите при извършването на седемте тайнства. Година по-късно той съставя „Допълнение към Свещеническата длъжност”, където дава съвет към свещениците как да постъпват при изповед и причащение на болящи. През 1765 г. св. Тихон се обръща към Воронежкото духовенство с „Окръжно послание”, в което увещава пастирите на Христовата църква да се отдалечат от пагубните страсти и най-вече от пиянството, като се стремят да развиват добродетелите в душите си. Това послание също е разпратено из епархията. Следва „Наставление или образец за увещаващите”, в което св. Тихон показва с какви думи трябва да се обръщаме към подсъдимите, за да ги подбудим към разкаяние и признаване на греховете. По-нататък в този том е включено „Наставление как трябва да се преподава на народа катехизическото учение”, също така „Инструкция за извършване на бракосъчетания” и „Инструкция какво трябва да спазват семинаристите”. Следващият раздел включва дванадесет слова, които св. Тихон е отправил към воронежкото паство, а също и различни увещания, например „Увещание на жителите на град Воронеж за унищожаване на ежегодното празненство, наричано „Ярило”, или „Кратко увещание какво е длъжен всеки християнин да държи в паметта си от детството до смъртта”, и други.

Освен това свети Тихон дава кратки тълкувания на Божиите заповеди, разсъждава върху отделни стихове на определени псалми и върху други религиозни теми, например „Въздишки на грешната душа към Христос, Син Божий”. В края на първия том са събрани различни напътствия на св. Тихон, включително и петнадесет писма, които изпраща от Воронеж до различни лица.

Най-значителното и цялостно произведение от този период, включено в първия том, е „Плът и дух”. То има твърде голямо подзаглавие: „Събрание на нравоучения от Свещеното Писание с приложения на размисли от неговия тълкувател свети Златоуст, велик световен учител, за духовна полза съчинено”. Това произведение е най-голямото по обем от литературните съчинения, написани във времето на пребиваването на свети Тихон на катедра. Както пише светителят: „тук не се излагат гнусните за всичко пороци... а само някои пороци, които хората предимно от нашето време считат или за малки, или даже съвсем не за пороци; а те не по-малко от горепосочените препятстват нашето спасение... Тук се излага в какво се състои християнският дълг, общ и взаимен, но който изисква от нас вяра, надежда и любов”.[3]

Това произведение се състои от тридесет и четири глави, названията на някои от тях са: „Грях”, „Злоба”, „Осъждане и оклеветяване”, „Смирение и гордост”, „Покаяние”, „Търпение”, „Словото Божие”, „Молитвата” и др. Във всяка глава отначало се дава подборката от текстовете от Свещеното Писание във връзка с темата, дадена в заглавието, след това се посочват цитатите от творенията на св. Йоан Златоуст и накрая – разсъжденията на св. Тихон по дадения въпрос.

Надяваме се, че този том ще бъде полезен за нашите скъпи свещенослужители и пастири, както и за всички православни християни. За превода на този том е използвано петото издание на „Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского” (Москва, 1889 г.). Изказваме сърдечна благодарност на главен асистент Таня Атанасова, преподавател по руска класическа литература и руски език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, за извършения превод на тома, а така също благодарим на проф. д.б.н. Клара Тонева, преподавател в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, за извършената богословска редакция на текста. Сърдечно благодарим на г-жа Венета Дякова, дългогодишен преподавател по български език и литература в Софийската духовна семинария „Св. Иван Рилски”, за извършената езикова и стилова редакция на настоящия том. Благодарим на д-р Петър Желев за предпечатната подготовка на изданието. Накрая, но не на последно място, изказваме нашата всесърдечна благодарност на Община Варна и по-специално на дирекция „Култура” за оказаната помощ при издаването на тази книга.

На скъпите наши читатели пожелаваме плодотворно четене!

13 август 2023, град Варна

_________________________________________________

[1] Флоровский, Г. прот. Пути русского богословия. Париж, 1937, с. 123.

[2] Схиархим. (Йоан Маслов) е забележителен духовник и учен. Той е роден през 1932 година. През 1955 г. той постъпва в Глинската пустиня и въпреки младата си възраст се явява един от духовните наставници в нея до самото ѝ закриване. През 1961 г. отец Йоан продължава житейския си път в Московската духовна академия и семинария, където се подвизава близо 25 години. Бил е преподавател по литургика, пастирско богословие, завеждал е ризницата при академическия храм „Покров Богородичен”. Бил е изповедник на преподавателите, студентите и на различни православни хора. На 29 юни 1991 г. се упокоява в Господа.

[3] Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского. Том 1. Издание пятое. Москва, 1889, с. 120.

Източник: www.mitropolia-varna.org

Работно време на книжарница „Благослов”: 09:00 - 17:00
За контакт с книжарницата: 0876 611 682
Варна, ул. „27 юли”, № 9

Още по темата
Още от Нови книги

Книги на Мартин Ралчевски в книжарница „Благослов”

10.07.2024 г. | Архангел.бг | Нови книги

В своите романи авторът не спира да изследва човешката душа, да търси смисъла и чрез своите герои и техните съдби да помагана хиляди да намерят смисъл и надежда.Темите за съхраняването на българските корени и Православието, за молитвата и Божия отговор са неизменни в творчеството му...

„Господ е крепост на моя живот” – в памет на Варненския и Великопреславски митрополит д-р Кирил (1954-2013)

09.07.2024 г. | Архангел.бг | Нови книги

Днес се изпълват 11 г. от кончината на Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит д-р Кирил....

„Хлябът на живота” – изяснение на Божествената литургия, т. 1

16.06.2024 г. | Архангел.бг | Нови книги

В книжарница „Благослов” вече е налична книгата „Хлябът на живота” – ново издание на Ловчанска Епархия. Сборникът съдържа най-новите беседи на Лимасолския митрополит Атанасий - изяснения на Божествената литургия...

Какво се случва в центъра