Съпричастност. Въпроси и отговори. Пастирска грижа

20.10.2017 г.
photo: Sanja Gjenero rgbstock.com
Автор: Архангел.бг

Започваме трето издание на проекта „Съпричастност. Въпроси и отговори. Пастирска грижа” в Духовно-просветен център „Свети Архангел Михаил”. Целта на третото издание е създаване на един работещ механизъм за духовна и психологическа подкрепа на хора от енорията и извън нея. Често хората си мислят, че църквата трудно припознава и реагира на болезнените проблеми на съвременния градски  човек.  Каним всички търсещи и страдащи наши братя и сестри, за да могат те по-лесно да открият своите проблеми, да намерят в рамките на този проект конкретни квалифицирани специалисти, с които да споделят своя проблем и да получат дефицитното внимание, подкрепа и насока за по-нататъшно решаване на конкретните си задачи. Ние искаме да продължим да предлагаме от наша страна грижа за душата в рамките на православното светоотеческо предание и православната психология.

Първото издание на „Съпричастност” се провеждаше във формат на лекции, второто - във вид на тренинг-срещи. През новия сезон ще бъдат представени и двата формата. Срещите ще се провеждат по следния начин:

  • Веднъж месечно през годината ще се провеждат публични срещи-лекции, на които свещеникът с двамата психолози ще изнасят своето становище и насоки за групова работа по конкретния дял от набелязаната за годината проблематика. Тези лекции ще носят отворен характер, там ще се канят всички хора, проявяващи интерес към дадена тема, в това число енорийски свещеници от епархията и психолози с интерес към православната психология. Финансирането на лекциите е по проект на Църковното настоятелство при храма и достъпът до тях ще е безплатен.
  • След всяка публична лекция през месеца ще има 2 групови тренинга, на които екипът психолози ще пренесе от теория на практика знанията, представени на съответната лекция, базирайки се на православното становище и православните психологически практики, и ще помогне на конкретни хора да се справят с определени проблеми. Това е следваща стъпка в грижата за човека до нас. Обикновено липсва практика, затова сега в програмата са включени упражнения и ролеви игри. Тренинги ще се провеждат по предварително записване  с хора, които имат ясни нужди и цели. Те не се финансират по проекта и ще имат определена такса за участниците.

Водещо заглавие на проекта „Съпричастност 2017/2018” ще бъде

МИСЛЕНЕТО – СЕБЕИЗГРАЖДАНЕ ИЛИ САМОРАЗРУШАВАНЕ”.

Ще се разглеждат следните теми:

Какво е мисъл? Какво представлява човешкото мислене? Целта на човешкия живот и понятие за добро и зло. Понятие за вярно и невярно, за истина и лъжа - (християнска антропологична гледна точка). От прилог до грях. Защо е необходимо да работим с мислите и да опазваме ума? Методи и средства за работа с мислите. Обвинения, самооправдания и духовен живот. Механизми за психична  защита. Емоционална зрялост. Движенията на сърцето. Защо Бог ни е дал способността да чувстваме? Страстите. Приятни и неприятни чувства. „По делата им ще ги познаете”. Личност и индивид. Акция и реакция. Импулсивно реагиране и конструктивно действие. Конструктивен самоанализ.

Както досега, проектът „Съпричастност” е уникален със своята методика на грижа за хората от енорията и извън нея. Първата среща е на 30 октомври, на старото място – Духовно-просветен център „Св. Архангел Михаил”. 

 

ПРОГРАМА за  2017-2018г.

I-ва публична лекция (30.10.17)

Значение на мислите в живота на човека.  Видове мисли и как да ги различаваме

1.      Въведение.

2.      Критерий за измерване ефективността от проекта.

3.      Какво е мисъл? Какво представлява човешкото мислене? Целта на човешкия живот и понятие за добро и зло. Понятие за вярно и невярно, за истина и лъжа (християнска антропологична гледна точка).

4.      Видове мисли: според целта на човешкия живот и според техния произход:

А/ Добри и зли мисли .                                           

Б/ Мисли от Бога, от човека и от сатаната.                         

5.      Обобщение и заключение.

Тренинг 1 (към I-ва тема): 10.11.17

Другият, като огледало на моя мисловен процес – част 1.

Тренинг 2 (към I-ва тема):  24.11.17

Другият, като огледало на моя мисловен процес – част 2.

Анонс към Тренинг-занятията:

Начинът ни на мислене се отразява в общуването ни с другите. Ответните  реакции на другия/те е един от пътищата към нашия вътрешен живот и духовно израстване. Двата тренинга са посветени на този въпрос.

 

II-ра публична лекция  (27.11.17)

Мисъл – чувство (емоция) – действие

1.      От прилог до грях.         

2.      Защо прилогът е различен за различните хора. Базови негативни вярвания за себе си. Когнитивно-поведенческа схема (мисли, чувства, телесен отговор, действие) – акцент върху мисленето.

3.      Когнитивно поведенческа схема  (мисли, чувства, телесен отговор, действие) – акцент върху чувствата и емоциите, телесния или физиологичен отговор и действията на човека.

4.      Обобщение и заключение.

Тренинг 1 (към II-ра тема):  15.12.17

Мисловни изкривявания – част 1.

Тренинг 2 (към II-ра тема):  12.01.18

 Мисловни изкривявания – част 2.

Анонс към Тренинг-занятията:

Продължителното практикуване на лоши умствени навици, като: разстройство на формалното мислене, логически грешки и трудности в извличането на смисъла, буквализиране и неумение за точни обобщения, изкривени перспективи на гледната точка  – всичко това създава в нас изкривена представа за нас самите, за света и другите около нас, прави ни изключително уязвими и ни кара да прибягваме към дисфункционални защитни поведения, които разрушават отношенията ни с околните.

Как да идентифицираме тези изкривявания в нас и как да ги различаваме и в другите? До какво ни водят грешките в мисленето? Има ли начин да предотвратим последствията? Двата тренинга ще ни дадат отговор на тези въпроси.

 

III-та публична лекция (15.01.18)

Работа с мислите – 1 част

1.      Защо е необходимо да работим с мислите и да опазваме ума?

2.      Методи и средства за работа с мислите.  

3.      Обобщение и заключение.

Тренинг 1 (към III-та тема): 19.01.18

Работа с когнитивни изкривявания – част 1.

Тренинг 2 (към III-та тема): 26.01.18

Работа с когнитивни изкривявания – част 2.

Анонс към Тренинг-занятията:

Отрицателните мисли, които причиняват емоционалния ни смут и разстроени взаимоотношения, почти винаги съдържат тежки изкривявания. Как да се предпазим от това умствено „подхлъзване”, което ни кара да възприемаме неточно реалността? Как да се научим да заместваме неверните мисли с по-обективни мисли, които разкриват лъжата в тези, които ни дават невярна представа за ситуациите, за нас самите и за отношенията ни? Двата тренинга ще ви запознаят с три прости стъпки.

 

IV-та публична лекция  (12.02.18)

Работа с мислите – 2 част

1.      Обвинения, самооправдания и духовен живот.

2.      Механизми за психична  защита

3.      Обобщение и заключение.

Тренинг 1 (към IV-та тема): 16.02.18      

Механизми за психична защита – част 1.

Тренинг 2 (към IV-та тема): 09.03.18

Механизми за психична защита – част 2.

 Анонс към Тренинг-занятията:

Да разпознаваме своите дисфункционални психични защити и да ги заменяме с адекватни решения – това са умения, които ни правят ефективни личности. Как става това? Двата тренинга са посветени на този въпрос.

 

V-та публична лекция  (12.03.18)

Значение на чувствата в живота на човека

1.      Движенията на сърцето. Защо Бог ни е дал способността да чувстваме.

2.      Емоционална зрялост

А/ Понятие за емоционална интелигентност (или зрялост).        

Б/ Самопознание и саморегулация.

В/ Мотивация, емпатия и соц. умения.

3.      Обобщение и заключение.

Тренинг 1 (към V-та тема): 16.03.18

Работа с чувствата – част 1.

Тренинг 2 (към V-та тема):  13.04.18

Работа с чувствата – част 2.

Анонс към Тренинг-занятията:

Да подобрим общуването си, като се научим да разпознаваме своите чувства и тези на другите. Да владеем чувствата си, а не те нас. Да ги използваме според тяхното естествено предназначение.

 

VI-та публична лекция  (16.04.18)

Саморазрушаващите чувства и работа с тях

1.      Страстите.

2.      Приятни и неприятни чувства

А/ естествени и противоестествени приятни чувства.

Б/ естествени и противоествествени неприятни чувства.

3.      Обобщение и заключение.

Тренинг 1 (към VI-та тема): 27.04.18

Справяне със саморазрушаващите чувства – част 1.

Тренинг 2 (към VI-та тема): 04.05.18

Справяне със саморазрушаващите чувства – част 2.

Анонс към Тренинг-занятията:

Какво означава да се справяме с чувствата си? Има ли методи и механизми за такова справяне? Упражненията са насочени именно за придобиване на такива умения.

 

VII-ма публична лекция  (21.05.18)

Личност и поведение

1.      „По делата им ще ги познаете”.

2.      Личност и индивид. Акция и реакция. Импулсивно реагиране и конструктивно действие. Импулсивност и реактивност. Спонтанност.

3.      Личност, функции и етикети.

4.      Обобщение и заключение.

Тренинг 1 (към VII-ма тема): 18.05.18

Контрол и спонтанност – част 1.

Тренинг 2 (към VII-ма тема): 01.06.18

Контрол и спонтанност – част 2.

Анонс към Тренинг-занятията:

Какво означава свръх-контрол и свръх-себе-контрол? Защо не умеем да бъдем спонтанни, а вместо това, реагираме импулсивно и реактивно? Какви са последствията и можем ли да преодолеем този дефект в общуването си? Как? Двата тренинга са посветени на тези въпроси.

 

VIII-ма публична лекция  (11.06.18)

Обобщение и нови посоки

Обобщението ще се направи от участниците. Новите посоки ще бъдат дадени отново от тях.

Тренинг 1 (към VIII-ма тема): 15.06.18

Себерефлексия и обратна връзка – част 1.

 Тренинг 2 (към VIII-ма тема): 22.06.18

 Себерефлексия и обратна връзка – част 2.

Анонс към Тренинг-занятията:

Как да развием умението за самонаблюдение и самоанализ? Как да проверим изводите, до които стигаме в този процес с обратната връзка, дадена ни от околните? Как да се научим да поставяме реалистични очаквания за самите себе си? Тези два тренинга ще бъдат насочени към изживяванията на участниците, свързани с провеждането на осмата (последна) лекционна среща.

 

Още по темата
Още от Какво се случва в центъра

Алтернатива - април, 2024

05.04.2024 г. | Архангел.бг | Какво се случва в центъра

В навечерието на Неделя Кръстопоклонна в броя са включени статии, които помагат да осмислим своя път през Великия пост и да разберем защо именно на Кръста е посветена Третата седмица от него...

Разговор за Благовещение с ученици от ОУ „Капитан Петко войвода”

28.03.2024 г. | Архангел.бг | Какво се случва в центъра

Каква е тази блага вест, която празнуваме? В навечерието на християнския празник Благовещение учениците научиха за събитието, което преди повече от две хиляди години става „начало на нашето спасение”, както се пее в тропара на празника...

Започва вторият модул в Детска школа „Кандилце”

07.03.2024 г. | Архангел.бг | Какво се случва в центъра

Темата на модула е Възкресението на Господ Иисус Христос. Заниманията ще се провеждат всяка неделя от 11:30 ч. в храм „Св. Архангел Михаил”. Поканени са и двете възрастови групи заедно с родителите. Първата тема: Началото на поста. Защо постим? Чудото на Свети Теодор Тирон...

Какво се случва в центъра