Духовно просветен център

Надарени с дарове свише

26.06.2021 г.
Автор: иконом Василий Шаган

Проповед на иконом Василий Шаган на Петдесетница – 20 юни 2021 г., храм „Св. Николай Чудотворец”, Варна

Честит празник, братя и сестри!
Днес, в деня на Петдесетница, ние празнуваме завършека на Божието домостроителство, защото и Светата Троица се появи по един чуден начин. Бог Отец изпрати Своя божествен Син, Иисус Христос, за да проповядва цялата Негова слава. А Иисус Христос ни изпрати Светия Дух, чрез Когото да бъдем просветени и да познаем, че Христос е спасителят, и който вярва в Него, от него ще потекат реки на живо вода. И затова Той ни казва в днешното Евангелие: „Аз съм светлината на света, която просвещава всички”.

Какво повече, братя и сестри, от този възглас, от тази велика проповед, от това велико призвание за човечеството, което винаги, от грехопадението до ден днешен живее в очакване на светлината, с която да бъде просветено!? И ето, че в деня на Петдесетница, когато се празнувала и еврейската петдесетница, на която евреите ознаменували това, че Бог чрез Моисей им е дал десетте Боже заповеди, които да следват в послушание на Бога, ние виждаме как те в дар са му носили различни дарове, според техния обичай. А днес ние получаваме пратения от Иисуса Христа Утешител, когото Той нарича „друг Утешител, равен с Мене, Който ще пребъдва с вас вовеки”, в дар на Бога, подобно даровете на древните иудеи, Той най-напред поставя пред Него Своите ученици, които беше подготвил чрез очистване и просвещение, за да бъдат те осветени от Светия Дух.

Виждаме, че тук се сбъдват стъпките на истинската аскеза, към която ние сме призвани, за да бъдем осветени и да достигнем това велико обожение, към което сме призвани. Аскеза, в която най-напред трябва да бъдем очистени от своите страсти и грехове и да изберем пътя към Бога като път към истината и живота, след това да бъдем просветени с Евангелието на Христос като свидетелство за истината и откровение за Бога и живота, и след това, очистени и просветени, да бъдем осветени от Светия Дух чрез Неговата божествена благодат, надарени с даровете свише. (…)

Но в желанието си да бъдем очистени, просветени и осветени, ние трябва да осъзнаем, че това не е възможно за нас, немощните и обременените от страстите и от пороците хора, ако Светият Дух не ни просвети, за да познаем, че Христос е истината и животът и че Той е пътят и вратата към царството Божие. Затова е толкова важно за нас, които сме се включили в делото на Божието домостроителство, да отворим себе си, своя ум и своето сърце, за да приемем благодатта на Светия Дух. А това предполага, братя и сестри, да се настроим в живота си, очиствайки себе си от егоизма и всичко, което ни пречи да принизим и смирим себе си до такава степен, че да позволим на Бог, чрез Светия Дух да твори в нас Своето дело, делото за спасението на човека. (...)

Вглеждайки се в нашата малка църква, в която ние сега сме се събрали, като енория, ние можем да си представим, че тази енория е създадена преди повече от 150 години. На този Божи престол, на тази Божия трапеза са служили много свещеници и в този храм са се сбирали страшно много хора и са вървели по пътя към спасението със своите трудности и немощи, със своите духовни и душевни въпроси, със своите мъки и радости… Ние сега нямаме памет за тях, но те, заедно със светиите около нас, са невидимата част от Църквата, рождения ден на която днес празнуваме... И в това невидимо единство се осъществява единството на Църквата, и с мисълта и стремежа съм това единство следва да влизаме в храма и да заставаме пред Чашата. (…)

Вижте цялата проповед в прикачения файл:

Още от Проповеди

Всеки ден е ден за избор

11.07.2021 г. | свещеник Илия Попов | Проповеди

Всеки ден от нашия живот е ден за избор, шанс да положим ново начало в нашия живот. Да изберем да бъдем истински свободни чрез Христовите заповеди, защото те ни указват пътя към вечния живот. Да изберем да се поправим. Да изберем да очистим сърцата си...

Светило за тялото е окото (Мат. 6:22)

10.07.2021 г. | иконом Василий Шаган | Проповеди

Любовта е тази, с която трябва да гледаме един на друг. Тя е тази светлина, която ни открива истинските образи. Тя поражда в нас мир и търпение, които са източник на радост... Но как да се научим да гледаме с любов на света и на ближния?

Когато Бог е на първо място

03.07.2021 г. | свещеник Алексей Атанасов | Проповеди

Днес е първата неделя след Петдесетница ние честваме всички светии, с цялото им многообразие… Но всичко, което четем в житията им, не се е случило за един ден...

Какво се случва в центъра

Любов и брак

Женските избори