За канона в иконографията - уроци в храма

11.05.2019 г.
Автор: Архангел.бг

И тази учебна година Духовно-просветният център работи по проекта „На училище в Първото българско училище във Варна” в сътрудничество с училища в града. През отминалата седмица шест паралелки осмокласници от Търговската гимназия проведоха при нас часовете си по изобразително изкуство. Темата „Иконографски канон, техника и технология на църковната живопис” е част от учебното съдържание по този предмет в 8. клас и неслучайно е включена сред предложените от нас теми. Заедно със своя учител, г-жа Галина Николова, учениците чуха лекцията на сътрудник на Центъра, г-н Борислав Аврамов, и имаха възможност да зададат своите въпроси, свързани с църковните изкуства. Обстановката беше повече от предразполагаща, тъй като беседите се случваха в храмовете „Св. Николай Чудотворец” и „Св. Архангел Михаил”.

Тръгвайки от двете основни понятия по темата – икона (образ) и канон (правило), младежите постепенно си изясняваха принципите, заложени при устройването на православния храм както в хоризонтално, така и във вертикално отношение. Постепенно им ставаше ясно и защо иконите не се рисуват, а се пишат и четат, и съответно, за да се прочетат правилно, трябва и правилно да се изпишат. Пресвета Богородица, Господ Иисус Христос, св. Георги, св. Димитър, св. Йоан Рилски и който и да било друг светия ще бъдат разпознати само ако образите им са изградени по утвърдения за това канон и са потвърдени с изписаното име до образа. Същото важи и за иконите на празниците. Там, както стана ясно, се изобразяват едновременно различните времеви моменти – преди, по време и след съответното събитие, защото на иконите всъщност не е изобразено конкретно време, а вечността, символ на която е задължителният златен фон. Нещо повече, оказва се, че някои икони не са изписани по стените и дъските в храма, а се изобразяват всеки път на богослуженията от събралата се за молитва Църква – от народа Божий. Всяка дума, всеки жест, всеки предмет, всяка позиция или движение в пространството на храма – са част от една голяма икона, изобразяваща смисъла на събранието – общение помежду ни и с Бога.

Борислав Аврамов разказа също така и за иконите върху иконостаса, кои задължително присъстват там, как се разполагат и как от иконостаса може да се разбере кой светец е патрон на храма. Учениците научиха и защо иконите и стенописите в храма винаги се разполагат над нивото на човешкия ръст, къде се изобразяват ангелите и защо крилата им имат чисто символичен смисъл. От лекциите в храм „Св. Архангел Михаил” осмокласниците имаха възможност да научат и за историята на мястото – как е създадено първото българко училище, в чиято сграда е устроен този храм, и каква важна роля са изиграли те за възраждането и отстояването на българското самосъзнание във Варна.

Сбогувахме се с младежите с надеждата, че сме допълнили по неповторим начин написаното по темата в учебника и че така знанията остават в паметта за по-дълго време. До нови срещи!

„На училище в Първо българско училище във Варна” е проект към Дирекция „Образование и младежки дейности” по Споразумението за сътрудничество между Варненска и Великопреславска св. Митрополия и Община Врана.

Още по темата
Още от Какво се случва в центъра

Алтернатива, юли 2019

09.07.2019 г. | Архангел.бг | Какво се случва в центъра

Излезе от печат юлският (237) брой на „Алтернатива”. Християнството като път и темата за вечността не са нови теми в списанието, но сега те са изведени като тема на броя...

Финал в лятното издание на Младежкия ораторски форум - 2019

03.07.2019 г. | Архангел.бг | Какво се случва в центъра

Общата тема за всички тази година беше „Можем ли да бъдем милосърдни?” - вълнуват ли се младите от този въпрос и как разбират милосърдието? Тема, насочена към реалността, в която живеем, проверяваща способността ни за съпричастност към хората край нас...

Ето ни, Господи, нас и децата, които ни даде!

02.07.2019 г. | Анета Павлова | Какво се случва в центъра

Вълнуващ разказ за поклонническо пътуване до Троянския манастир на енорийската детска школа „Кандилце” към храм „Св. Николай Чудотворец” и храм „Св. Архангел Михаил” Варна...

Какво се случва в центъра