Духовно просветен център

За апокалиптичните явления в наше време*

15.05.2020 г.
източник: doxologiainfonews.com
Автор: Св. Николай Велимирович

До братството „Свети Йоан”

Малко сте се поизплашили. Чели сте Откровението на св. Йоан и ви е обзел страх. Струва ви се, че описаните там ужаси се отнасят именно за нашето време. Някой ви е изтълкувал, че всички онези страшни змейове вече са в света: и червеният змей в лицето на социализма, и черният змей с десет рога в лицето на масонството, и двурогият звяр в лицето на ересите. И всички тези чудовища са обявили война на християнството.

Дори и да е така, братя мои. Дори в наше време пъкълът да е вдигнал всички свои пълчища против Христос, истинските християни трябва да гледат напред без страх, със силна вяра и упование в единствено Непобедимия. Не е ли казал Господ на своите последователи, когато те били шепа хора сред огромната Римска империя: Не бой се, малко стадо! Понеже вашият Отец благоволи да ви даде царството (Лук. 12:32). И тези пророчески думи са се изпълнили. Христовите последователи са надделели над Римското царство и над много други земни царства, придобивайки освен това най-важното царство – Небесното.

Мисля, че „Апокалипсисът” е книга, която има пророческо значение за всички християнски поколения до края на времената. Поради това всяко поколение е прилагало написаното в нея към своето време. А и във всяко време против вярата Христова се е вдигал по някой змей. Облечен в бронята на безбожното земно всеоръжие, той се изправял, набъбвал, съскал, бълвал отрова, но накрая се пуквал и се разпадал на прах. И всемогъщият Христос винаги е оставал победител над всяко появило се апокалиптическо чудовище.

Така е било през всички векове, така ще бъде и в последния век преди Божия Съд. Прочетете внимателно какво казва съзерцателят на Откровението: всички зверове, всички змейове и всички началници на лъжата ще се Вдигнат против Агнеца Божи и Той ще ги победи всичките. Те ще воюват против Агнеца, и Агнецът ще ги победи, защото Той е Господар над Господарите и Цар на царете (вж. Откр. 17:14). Какво повече искате след такова поръчителство за Победата на Христос? Защото Христос е този Агнец. В земните войни за пари и власт никога не се знае предварително кой ще победи, и все пак много воини и от двете страни се сражават храбро и с надежда. А ние водим духовна война, в която победата ни е обещана предварително от Самия Бог, предсказана и потвърдена с много и много предишни победи на Христос над всички апостоли на лъжата и организации на мрака.

Дали това е последният век? Кой би могъл да знае? Защото Той е казал: А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, а само Моят Отец (Мат. 24:36).  Дали това е последната война за Христос и против Христос? Дори и да е! Дори и да е последната, нека точно за това да се радваме и да се веселим! Защото да, наистина в тази последна война битката ще бъде най-жестока, но и венците на славата ще бъдат най-сияйни. Последната война означава последната и най-величествена победа на Агнеца. Кой християнин не би желал от сърце да бъде участник в тази Победа на победите?

И така, не се страхувайте. Залогът, даден за победата на Христовата вяра, е по-твърд, отколкото основите на Вселената. Той по Своята воля отлага последната победа; може би за да я видят колкото се може повече хора на небето и на земята, и колкото се може повече сърца да й се възрадват.
______________________
* Своите мисионерски писма св. Николай Велимирович започва да публикува от 1932 г.

Превод: Диляна Иванова

Из книгата: „До изгонените от рая. Мисионерски писма”, София, 2012, фондация „Покров Богородичен”

Още по темата
Още от Нашата вяра

Възнесение Господне - 2 част

28.05.2020 г. | Митрополит Йеротей Влахос | Нашата вяра

Иконата на Възнесение изобразява Христос, сядащ на престола и благославящ хората. Христос е Цар и Господ на небето и на земята, изпращащ на хората благодат и благословение. Той е единственият благословен, Който прави благословени и достойните за благословение...

Възнесение Господне - 1част

28.05.2020 г. | Митрополит Йеротей (Влахос) | Нашата вяра

Заради тясната си връзка с обожението на човека празникът Възнесение има голямо значение за духовния живот на християните... Господските празници не могат нито да се разделят, нито да се сравняват. Всички те са спасителни събития на Божественото Домостроителство...

Преполовение - празникът на Божията премъдрост (2 част)

13.05.2020 г. | Митрополит Йеротей (Влахос) | Нашата вяра

Цялото творение е създадено от Бога... и като размислим над това, как несъществуващото е приведено към битие, то бихме се преклонили пред Неговата непостижима мъдрост...

Какво се случва в центъра

Любов и брак

Женските избори