Вход Господен в Йерусалим

Какво се случва в центъра