Три беседи за семейството - 1 (+Видео)

15.06.2018 г.
Автор: Архангел.бг

Среща с психолога Малина Михайлова по темата за семейството, провела се на 31 май 2018 в Духовно-просветен център „Св. Архангел Михаил”, Варна. 1 част - Етапи на семейните партньорски отношения – класификация.

Малина Михайлова: Семейството е най-малката система, която формира нашия мироглед, нашето мислене, нашето поведение, нашето развитие – система, съставена от личности. Здравата личност със здрав мироглед формира здраво семейство. В психологията се употребява терминът оптимално функциониране на човека. В него се включва психичното благополучие на човека и психичното здраве. Тоест човекът е цялостна система както от физическо здраве, така и от здрави мисли, здрава психика и личен потенциал, ресурс, който той развива с времето. Значи той, за да бъде здрав, трябва да реализира себе си. Семейството е като една арена, на която ние реализираме себе си. Да, търпим своите провали, но всеки провал в крайна сметка е един урок, който ни учи на някакви нови умения, и реално всеки ден усъвършенстваме себе си. Защото семейството дава изключително много възможности, но то е и огромна отговорност. Човек, за да развива себе си, трябва всеки ден да полага усилия и да опазва семейството си.

Семейството е като една личност – в началото то е като едно малко дете, което има своите илюзии за живота, той за него е като една приказка, то не очаква да има някакви трудности, всичко е изключително леко и розово. С времето както детето, така и семейството започва да минава през ситуации, които изискват човек да положи някакви усилия, появяват се препятствия, кризи, в които то де факто се развива. Тръгнало от дете, в края на съпружеския живот семейството е една зряла личност. И пътят към тази зряла личност е отговорност и на двамата партньори в семейството. Преминава се през различни етапи, това не е статична, а изключително динамична система. Взаимните обвинения не помагат – трябва всеки да работи по задачите си. (…)

Отец Василий Шаган: Актуализираното семейство, може да се каже, е образ на човечеството, а то е сътворено по Божи образ и подобие. Нашият Бог е Троица – три Лица в една същност. И всички ние, които седим тук, имаме различни личностни и индивидуални достойнства, качества, пол, култура, но в същото време носим една същност, една природа – човешката. Като хора си мислим, че придобивайки това качество, имаме много права, но в същото време имаме много отговорности. В семейството, като една много актуална площадка, всичко това се проявява много добре…

За да бъдат превъзмогнати всички наши негативи, които ние носим, стъпвайки на тази площадка, разбира се, трябва да включим своето съзнание. Тук общата ни култура, отварянето към истината и правдата, към познанието кой съм аз всъщност и какво правя в това пространство на семейството… Целта на брака всъщност е да се постигне тази цялост, в която двамата не само да умеят като партньори да превъзмогват всичките си проблеми, но и да се научат да живеят като едно цяло – Църквата казва: като една плът да станат двамата. Представяте ли си какви промени трябва да се случат в съзнанието на егоистичния човек, за да се случи това единство?! (…)

Още по темата
Още от Семейство и възпитание

Три беседи за семейството - 3 (+Видео)

07.07.2018 г. | Архангел.бг | Семейство и възпитание

Как възпитаваме децата си? Чести родителски грешки, проблеми, които произтичат от родителските грешки. Детски психотравми – кой съм аз, чувство за лична стойност, значимост, успешност. Беседа с психолога Малина Михайлова...

Три беседи за семейството - 2 (+Видео)

26.06.2018 г. | Архангел.бг | Семейство и възпитание

Кое прави един брак успешен? Кои са причините някои хора винаги да са щастливи, а други постоянно да попадат в трудни отношения? Всичко си има своите причинно-следствени връзки. За тях говори психологът Малина Михайлова...

За неправославните приказки и едно вълшебно житие

01.06.2018 г. | свещеник Сергий Круглов | Семейство и възпитание

Размисли на свещеник Сергий Круглов за детското възприятие, за приказното и вълшебното в живота на детето, за „въцърковеността” и правдивостта на приказките...

Какво се случва в центъра