Да умрем с Христа, за да живеем с Него

30.04.2016 г.
сн. pravoslavie.ru
Автор: Св. Серафим Софийски (Соболев)

Ако пък сме и умрели с Христа, вярваме, че и ще живеем с Него. (Рим. 6: 8)

Тези думи на свети апостол Павел чухме днес, мои възлюбени в Христа братя и сестри, на Божествената Литургия по време на апостолското четиво. За нас е спасително да знаем преди всичко, какво означава да умрем с Христа.

Разбира се, тук става дума за нетелесна смърт, а смърт за света, тоест за страстите. Апостолът говори за същото и в посланието до Галатяни: Ония пък, които са Христови, разпнали са плътта си със страстите и похотите  (Гал. 5: 24). И тук става ясно, че ние ще умрем с Христа само в случай, че умъртвим своите страсти –чревоугодие, блуд, сребролюбие, гняв, печал, униние, тщеславие и гордост. А умъртвяването на страстите е подвиг, който може да наречем доброволно мъченичество. Така ни учи и св. Теодор Студит, като казва, че монасите всеки ден умират, отсичайки своята греховна, страстна воля. Затова ще наследят мъченически венци, както и светите мъченици.

Наистина, тези светоотечески думи са казани за монасите. Но мъченическата борба със страстите, по думите на апостол Павел, е неизбежна в живота на всеки, който се стреми да бъде Христов. А и как иначе, щом Господ е заповядал на своите последователи да ходят по тесния и трънлив път: и който не взема кръста си, а следва подире Ми, не е достоен за Мене (Матей 10: 38). Така че, за да живеем с Христа, трябва първо да умрем с Него, тоест да умъртвим страстите си.

А какво значи: да живеем с Христа? – Да живеем с Христа, значи да бъдем в единение с Него. А единението с Христа е не нещо друго, а нашата любов към Него, стремежът на нашето сърце винаги да мисли за Него, винаги молитвено да общува с Него и да върши само угодното Нему. Любовта към Христа, както ни учи Самият Господ, в своята същност представлява изпълняване на Неговите Божествени заповеди: Ако Ме любите, опазете Моите заповеди (Йоан 14: 15). Затова и ние ще изпълняваме Неговите заповеди.

Ние ще живеем с Христа, ако в нашия живот се проявява плодът от изпълняването на всички Негови заповеди – Божествената радост, за която говори Христос: за да пребъде Моята радост във вас, и радостта ви да бъде пълна (Йоан 15: 10-11).

Тази радост на Христа особено обилно, както никъде другаде, се дава на всички верни Негови  последователи в Тайнството св. Причастие. Като ни прави едно цяло с Бога по благодат, това Тайнство ни дава още тук, в земния живот, небесно, райско блаженство. И ако ние не изпитваме от светото Причастие онова блаженства, което изпитвали светите угодници Божии, то е защото не изпълняваме спасителните заповеди, не искаме да се разделим със своите страсти и неги умъртвяваме в себе си.

Затова, мои възлюбени в Христа чеда, нека това бъде наша главна грижа – с твърда решимост да се борим със страстите докато ги умъртвим. Тогава ще живеем с Христа, тоест ще изпълняваме неуклонно всички Негови заповеди, и ще получим още тук, на земята, плода от това – Божествената радост, която ще черпим от многобройните благодатни извори на нашата Православна Църква, и особено в Тайнството св. Евхаристия.

Цялата пълнота на тази радост от умъртвяването своите страсти и изпълняването на Божиите заповеди ние ще изпитаме в задгробния живот, когато ще се съединим навеки  умрелия за нас и възкръснал Господ – за безкрайно блаженство в Неговото Небесно Царство, с което да ни сподоби Господ според неизказаната Си милост към нас грешните. Амин.

Източник: pravoslavie.ru

Още от Проповеди

Нашето възкресение. Слово за Лазарова събота

20.04.2019 г. | йеромонах Игнатий (Шестаков) | Проповеди

Днес си спомняме чудото, което Господ Иисус Христос сътворил на път към Своите страдания... преди началото на Страстната седмица Господ ни дава радостта на възкресението, напомня ни, че Той може да ни възкреси и да ни избави от всякакъв грях, разложение, смърт и тление....

Как да станем първи

15.04.2019 г. | протойерей Михаил Манев | Проповеди

Величието на човешката душа не се измерва спрямо желанието за притежание на богатства, имот и слава. Величието се измерва спрямо любовта, която имаш към Бога…Когато начинът ни на живот да бъдем последни, стане ежедневие, тогава вече имаме шанс и ние да влезем в царството Божие...

Време на подвиг

09.04.2019 г. | свещеник Илия Попов | Проповеди

Постът и молитвата, казват светите Отци, са двете криле на нашето спасение. Нека не пропускаме това благодатно време на подвиг и да се изправим срещу страстите, които ни мъчат... и освободили от плен своята воля, да следваме Божията...

Какво се случва в центъра