Семейство и възпитание

Поощряване на децата за лична молитва

09.07.2014 г. | Монахиня Магдалена | Семейство и възпитание

Молитвата е най-творческата дейност на човека. Чрез молитвата ние влизаме в непосредствен контакт с Твореца си и доброволно се оставяме да бъдем пре-сътворени, за да станем, както е казал св. ап. Павел, ново творение (вж. Гал. 6:15), квас за останалото творение. Ние сме на път към истински личното, когато се молим „Отче наш”, защото...

Какво се случва в центъра

Въздигане на Светия Кръст Господен

Какво е Кръстът за нас?