Рождество Христово

Накратко за Рождествeнския пост

14.11.2021 г. | иконом Василий Шаган | Православни празници

Само пред осъзнатото величие на Бога човек може да разбере и осъзнае своето падение, своята отдалеченост от Божията любов и пълнота. И да поиска да се изправи, да пожелае да си възвърне истинското достойнство, като излекува своите греховни и умъртвяващи рани ...

Рождество Христово

24.12.2020 г. | протойерей Димитрий Смирнов | Православни празници

Бог идва в нашия свят като беззащитно дете и казва: „Аз ви Се отдадох, правете с Мен, каквото сами поискате“. И пред всеки от нас стои въпросът: а какво аз да правя с тази Божия любов, която ми е дадена, с Този Младенец, Който Се ражда само за това, да бъде измъчен на Кръста и да умре заради мене лично, а не само заради човечеството като цяло?

Рождество Христово - бележките на един иконограф

24.12.2020 г. | монах Григорий Круг | Православни празници

Празникът на Рождество Христово се появява още в началото на Християнството, вероятно в апостолския период. Апостолските правила отреждат ден за отбелязване на Раждането на Христа - 25 декември, показвайки смисъла на този празник за Църквата.

ВЕЧЕРЯ С ИИСУС

24.12.2017 г. | Елисавета Багряна, Никола Фурнаджиев, Вениамин Пеев | Православни празници

Затуй сега земята тъй е бяла, че иде ден пречист, велик и нов, на хората в душите е изгряла звездата на Христовата любов...

Какво се случва в центъра