Проповеди

Личността на света Богородица в православното богословие

22.03.2015 г. | Месогейски митрополит Николай | Проповеди

Личността на света Богородица открива нещо уникално за човешката природа. Чрез  света Богородица Божият Син и Слово, нашият Господ Иисус Христос, се въплъти и стана човек. Това придава уникалност не само на нейната мисия, но и на предпоставките, с които тя пристъпва към нея. Боговъплъщението е велика тайна, която се извършва с едно...

Ние се спасяваме преди всичко чрез участие в страданията на Христос за нас

14.03.2015 г. | архим. Софроний /Сахаров/ | Проповеди

Из „Литургичната молитва” Навлизайки в земния живот на Господа, придобиваме божествената вечност, изпълнена с любов. В условията на днешната историческа действителност тази любов неизбежно страда, състрадава на другия и то „докрай”, до пълното си себепонизяване. По дара на Светия Дух ни се дава чудно благословение:...

Апофатичното богословие

06.03.2015 г. | Архимандрит Пласид Дезей | Проповеди

Истинското апофатично богословие се отъждествява с мистичното единение, съпътствано от съпроникване на човека от Божествените енергии, които го преобразяват. Подобно „единение” представлява отрицателно познаване на Бога по две причини. Първо, защото то не е нито сетивно възприятие, нито разумно постигане на предмета, а е...

Господ ще те направи глава, а не опашка

03.03.2015 г. | Архангел.бг | Проповеди

Из "Второзаконие": Ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог, и грижливо изпълняваш всичките му заповеди, които ти заповядвам днес, то Господ, Бог твой, ще те постави по-горе от всички народи на земята; [28:2]  и ще слязат върху тебе всички тия благословения и ще се изпълнят върху тебе, ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог....

Огромна била скръбта на Адам…

21.02.2015 г. | св. Силуан Атонски | Проповеди

*** Адам, бащата на вселената, в рая е познал сладостта на Божията любов и затова, когато бил изгонен от рая за греха си и се лишил от божията любов, горчиво страдал и стоновете и риданията му чувала цялата пустиня. Душата му се терзаела от мисълта: „Наскърбих любимия Бог”. Не жалел той толкова за рая и...

Мощите на св. Ивана Рилски

18.10.2014 г. | Архимандрит Климент Рилец | Проповеди

Сегашното им състояние Защо мощите на св. Ивана са така грижливо завити? Защо не ги показват никому? Кога ще се открие лицето на св. Ивана? Дали сега за 1000-годишнината от смъртта на светеца, ще бъдат открити мощите му? Ето въпроси, които ние, манастирските братя, най–често получаваме от различни благочестиви поклонници и други...

Какво се случва в центъра