Проповеди

Да пием от живата вода

28.05.2022 г. | иконом Василий Шаган | Проповеди

„Който пие от тази вода, от него ще потекат реки от жива вода” – с цялата си решителност, с цялото си дръзновение ще е устремен към Бога, в Когото е видял истината и живота и поради това Го е обикнал с цялото си сърце...

Кой трябва да проповядва в Църквата?

22.05.2022 г. | свещеник Илия Попов | Проповеди

Самарянката не останала равнодушна. Въпреки че живеела в грях, тя живеела и с надеждата за идването на Спасителя. „Да не би това да е Христос” – си мислела тя и отишла в града, и проповядвала на всички...

Вземи живота си в ръце!

16.05.2022 г. | иконом Василий Шаган | Проповеди

Това желание да бъдеш изцелен, е двигателят към истинското покаяние, разбирайте – към истинската промяна. Защото покаянието, означава промяна, промяна на ума, а следователно – промяна на сърцето. Тоест тотално нова нагласа към всичко.

Тихо и скромно през хилядолетията

14.05.2022 г. | свещеник Алексей Атанасов | Проповеди

Те не се уплашиха и изпратиха Господ до Кръста, и до Неговата смърт. Те имаха тази вяра и любов без да имат доказателства в това, че Христос ще възкръсне. Те продължаваха да Го обичат дори и в смъртта Му...

Безстрашието на любовта

08.05.2022 г. | протойерей Михаил Манев | Проповеди

Отиват да помажат не тялото на техния Бог, а тялото на техния Любим, Онзи, Който е докоснал сърцето и душата им, Който е оставил стъпки в тях. Те не могат да го разберат, но усещат, че това е много важно. В този момент само по този начин са могли да изразят мъката си...

Решителност и дръзновение на вярата

07.05.2022 г. | иконом Василий Шаган | Проповеди

Тома поиска да Го види и дори да опипа Неговите рани. И Христос му показа Своите рани. А Тома изповяда Христа, като каза: „Господ мой и Бог мой!” Забележителни думи, които ни показват по какъв начин да приемаме и как да се покланяме на Христос...

И като вярвате, да имате живот в Неговото име (Йоан 20:31)

01.05.2022 г. | иконом Василий Шаган | Проповеди

Ние много лесно чертаем граници, много лесно отхвърляме, много лесно осъждаме… И апостол Тома също беше осъден. Но този, така наречен „неверен”, стана един от най-ярките проповедници на Евангелието Божие...

Божиите заповеди

27.04.2022 г. | иконом Василий Шаган | Проповеди

Христос наистина обнови света и изпълни всички тези заповеди, като се качи на Кръста, за да може да засвидетелства тази любов, която никой до Него не бе виждал. Любов, която Го накара да се пожертва заради нашето спасение, като ни избави от заблудите и от смъртта...

Слово пред Плащаницата на Велики Петък

22.04.2022 г. | Архимандрит Йоан Крестянкин | Проповеди

И днес, и всяка година, в тишината на Разпети Петък, звучи Божият глас към човечеството: „Спасявайте се, спасявайте се, народе Мой!” Да признаем Бога за Свой Отец, да почувстваме потребност от спасение и помилване, и Господ ще ни помилва и спаси...

Застанали пред кръста на Христос

21.04.2022 г. | иконом Василий Шаган | Проповеди

Не можем да живеем без Бога, не е възможно. И цялата човешка история от грехопадението до ден-днешен е свидетелство за това, че човекът не може да бъде човек без Бога. Без Бога, изгубваме не просто Бога – губим себе си!

Какво се случва в центъра