Проповеди

Постът - период на подвижничество

22.06.2022 г. | иконом Василий Шаган | Проповеди

Нашите грехове са духовни рани, които трябва да излекуваме. Това ни се дава като шанс по време на поста, защото цялата Църква ще се моли и ще влезе в периода на подвижничеството. Постът е подвижничество за нашето оздравяване...

Живот, вдъхновен от Светия Дух

19.06.2022 г. | свещеник Алексей Атанасов | Проповеди

Ако познаваме житията на светиите, ще намерим много примери от техния живот – как те са се справяли с подобни предизвикателства, как са възприемали и тълкували Светото Писание и са имали смелостта да постъпят по думите на Господа

Светият Дух и чистите сърца

17.06.2022 г. | иконом Василий Шаган | Проповеди

Заели си със своето очистване от страсти, стъпка по стъпка преборвайки своите немощи, своето славолюбие, своето честолюбие, своята гордост, ние, братя и сестри, ще можем да разберем, че именно в тази чистота на сърцето е коренът на истинския човек, който Бог е заложил в нас...

И всички се изпълниха с Дух Светий (Деяния 2:4)

12.06.2022 г. | протойерей Михаил Манев | Проповеди

Светите Отци говорят за Петдесетница като за раждането на Църквата. Раждането на едно ново създание. Раждането на едно ново общество. Раждане, чрез което ние можем да бъдем богове – самите ние можем да станем синове на Бога по благодат...

Като мисъл на Бога

09.06.2022 г. | иконом Василий Шаган | Проповеди

За този събор император Константин после ще каже: „Това беше като мисъл на Бога – самият Свети Дух влезе в умовете на тези велики мъже, и те говореха според Неговата божествена воля”...

Истината е живот вечен

05.06.2022 г. | протойерей Михаил Манев | Проповеди

Само човекът е способен да роди истината и да познае Бога, да формулира понятия като вяра, като единосъщен. И то така, че да ги разбират всички след нас. Затова тази истина не е моя и твоя, тя е нашата истина – онова, което ние можем да родим в единство...

Да пием от живата вода

28.05.2022 г. | иконом Василий Шаган | Проповеди

„Който пие от тази вода, от него ще потекат реки от жива вода” – с цялата си решителност, с цялото си дръзновение ще е устремен към Бога, в Когото е видял истината и живота и поради това Го е обикнал с цялото си сърце...

Кой трябва да проповядва в Църквата?

22.05.2022 г. | свещеник Илия Попов | Проповеди

Самарянката не останала равнодушна. Въпреки че живеела в грях, тя живеела и с надеждата за идването на Спасителя. „Да не би това да е Христос” – си мислела тя и отишла в града, и проповядвала на всички...

Вземи живота си в ръце!

16.05.2022 г. | иконом Василий Шаган | Проповеди

Това желание да бъдеш изцелен, е двигателят към истинското покаяние, разбирайте – към истинската промяна. Защото покаянието, означава промяна, промяна на ума, а следователно – промяна на сърцето. Тоест тотално нова нагласа към всичко.

Тихо и скромно през хилядолетията

14.05.2022 г. | свещеник Алексей Атанасов | Проповеди

Те не се уплашиха и изпратиха Господ до Кръста, и до Неговата смърт. Те имаха тази вяра и любов без да имат доказателства в това, че Христос ще възкръсне. Те продължаваха да Го обичат дори и в смъртта Му...

Какво се случва в центъра