Петдесетница

Петдесетница

19.06.2016 г. | Митрополит Йеротей Влахос | Православни празници

Преди да се възнесе на небесата, Христос заповядал на учениците Си след възнесението Му да се върнат в Йерусалим и да останат в града, докато не се облекат със сила отгоре. Така Иисус им дал обещание, че ще приемат Светия Дух, за Който им говорил през целия Си живот...

Какво се случва в центъра