За апокалиптичните явления в наше време*

16.05.2020 г.
източник: doxologiainfonews.com
Автор: Св. Николай Велимирович

До братството „Свети Йоан”

Малко сте се поизплашили. Чели сте Откровението на св. Йоан и ви е обзел страх. Струва ви се, че описаните там ужаси се отнасят именно за нашето време. Някой ви е изтълкувал, че всички онези страшни змейове вече са в света: и червеният змей в лицето на социализма, и черният змей с десет рога в лицето на масонството, и двурогият звяр в лицето на ересите. И всички тези чудовища са обявили война на християнството.

Дори и да е така, братя мои. Дори в наше време пъкълът да е вдигнал всички свои пълчища против Христос, истинските християни трябва да гледат напред без страх, със силна вяра и упование в единствено Непобедимия. Не е ли казал Господ на своите последователи, когато те били шепа хора сред огромната Римска империя: Не бой се, малко стадо! Понеже вашият Отец благоволи да ви даде царството (Лук. 12:32). И тези пророчески думи са се изпълнили. Христовите последователи са надделели над Римското царство и над много други земни царства, придобивайки освен това най-важното царство – Небесното.

Мисля, че „Апокалипсисът” е книга, която има пророческо значение за всички християнски поколения до края на времената. Поради това всяко поколение е прилагало написаното в нея към своето време. А и във всяко време против вярата Христова се е вдигал по някой змей. Облечен в бронята на безбожното земно всеоръжие, той се изправял, набъбвал, съскал, бълвал отрова, но накрая се пуквал и се разпадал на прах. И всемогъщият Христос винаги е оставал победител над всяко появило се апокалиптическо чудовище.

Така е било през всички векове, така ще бъде и в последния век преди Божия Съд. Прочетете внимателно какво казва съзерцателят на Откровението: всички зверове, всички змейове и всички началници на лъжата ще се Вдигнат против Агнеца Божи и Той ще ги победи всичките. Те ще воюват против Агнеца, и Агнецът ще ги победи, защото Той е Господар над Господарите и Цар на царете (вж. Откр. 17:14). Какво повече искате след такова поръчителство за Победата на Христос? Защото Христос е този Агнец. В земните войни за пари и власт никога не се знае предварително кой ще победи, и все пак много воини и от двете страни се сражават храбро и с надежда. А ние водим духовна война, в която победата ни е обещана предварително от Самия Бог, предсказана и потвърдена с много и много предишни победи на Христос над всички апостоли на лъжата и организации на мрака.

Дали това е последният век? Кой би могъл да знае? Защото Той е казал: А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, а само Моят Отец (Мат. 24:36).  Дали това е последната война за Христос и против Христос? Дори и да е! Дори и да е последната, нека точно за това да се радваме и да се веселим! Защото да, наистина в тази последна война битката ще бъде най-жестока, но и венците на славата ще бъдат най-сияйни. Последната война означава последната и най-величествена победа на Агнеца. Кой християнин не би желал от сърце да бъде участник в тази Победа на победите?

И така, не се страхувайте. Залогът, даден за победата на Христовата вяра, е по-твърд, отколкото основите на Вселената. Той по Своята воля отлага последната победа; може би за да я видят колкото се може повече хора на небето и на земята, и колкото се може повече сърца да й се възрадват.
______________________
* Своите мисионерски писма св. Николай Велимирович започва да публикува от 1932 г.

Превод: Диляна Иванова

Из книгата: „До изгонените от рая. Мисионерски писма”, София, 2012, фондация „Покров Богородичен”

Още по темата
Още от Нашата вяра

За действието на Светия Дух: в родените от вода и Дух и във всички хора

21.01.2022 г. | свети Максим Изповедник | Нашата вяра

Светият Дух присъства във всекиго от съществуващите, и особено в тези, които по някакъв начин са причастни на Словото. Защото Той, бидейки Бог и Дух Божий, съдържа в Себе Си знанието за всекиго...

Рождество Христово - 1

25.12.2021 г. | Навпактски Митрополит Йеротей (Влахос) | Нашата вяра

Св. Йоан Златоуст нарича Раждането на Иисус Христос „по плът“ митрополия на всички празници. Без Рождество нямаше да има Възкресение, а без Възкресението нямаше да се изпълни целта на божественото въплъщение...

Въведителни беседи преди кръщение. 2 част

18.12.2021 г. | Архангел.бг | Нашата вяра

Кой е Бог – безлична енергия или личност? Във второто видео отец Василий продължава своя разказ за основите на Православието, истините, които трябва да знае всеки поел по пътя на вярата или току-що пристъпващ към тайнството Кръщение...

Какво се случва в центъра