Резултати от проект „Ваканционна школа към „Първо българско училище във Варна”

06.11.2014 г.
Автор: Архангел.бг

За 15 деца от Дом за деца, лишени от родителски грижи „Княгиня Надежда” във Варна лятната ваканция беше по-интересна от обичайното. За това работи екип на Духовно-просветен център „Св. Архангел Михаил”, съвместно с Община Варна. Координатор на всички събития по проекта от страна на Духовно-просветния център е богословът Юлия Христова.

Проектът за подпомагане на децата от Дом „Княгиня Надежда” се случва за трета година в Центъра. Целта е да се разшири социалната среда на 15-те деца от Дома: през лятната ваканция децата рисуваха, моделираха с глина, ходиха в музеи, месиха хляб, имаха логопедични занимания, слушаха разкази за вярата и за родния край.

Децата с трудна съдба и извън здраво семейство, имат нужда от допълнителни занимания с изкуство, за да поискат сами да се занимават с творчество. Децата имаха занимания извън социалната институция, в която те ежедневно се намират. Проектът цели да сведе до минимум трудностите около т. нар.  социална интеграция. Свободното време на децата през лятото е благоприятно време за нови срещи, приятни занимания с изкуство, опит извън Дома и училището, желание да се учи постоянно и да се любопитства  в различни културни области.

В проекта участваха 15 деца, доброволци от Духовно-просветния център „Св. Архангел Михаил”, родители на децата, учители, включени в проектните дейности и възпитатели и социални работници от Дом „Княгиня Надежда”.

Културологът Александрина Милчева формулира работата си с децата от проекта като „приятелски срещи с практикуване на арт дейности”.  За нея водеща роля е имал контролът на груповата динамика и позитивният психоклимат, а удоволствието е идвало от допира на материята и експериментирането с цветовете до създаването на художествен продукт.
Александрина говори за проекта така: „Всеки човек харесва изкуството и притежава естествена способност да се изразява чрез него, необходимо е да се предоставят минимални условия за проява на тази естествена наклонност. Чрез арт дейностите могат да се евакуират чувствата на стрес, агресия, напрежение, недоволство или да се демонстрират радост, удовлетворение и успех. Децата  и екипът създават междуличностни контакти, които е добре да се поддържат във времето и да се разширява спектърът на общуване. Създава се чувство на доверие в другия, желание за срещи с различни хора, забавление и задоволство от способностите.”

Логопедът Блага Стоянова е работила с децата  Надежда, Айхан, Румен, Кирчо, Златко, Божидар, Георги, Бялка и Роза от 15 юли до 14 септември. Тя е установила СНСУ /специфично нарушение в способността за учене/. С три от децата работата е била свързана с развитие на графичните умения и навици и на звуковия анализ и синтез в речеви план, със запознаване със звуковете и техните букви, както и с моделиране и писане на буквите. С останалите деца специалистът е подобрявал четивната техника и грешките при писането чрез различни методи. Логопедът препоръчва индивидуална работа с тези деца целогодишно.

Началните учители Кристина Ковачева и Татяна Краева са работили през лятото с децата индивидуално по математика, български език и литература, история и английски език, тоест, по онези предмети, по които има изоставане. Посетили са театрални спектакли в Младежки дом и музей „Владислав Варненчик”, където е било заключителното за проекта събитие.

 

Още от Коментар

Архангеловден - 2022

11.11.2022 г. | Архангел.бг | Коментар

В своята проповед митрополит Йоан обърна внимание на изключителното значение на храм „Св. Архангел Михаил” в духовната история на града – колко много неща са се решавали тук „с ясно съзнание, че важните въпроси трябва да се решават преди всичко чрез молитва към Бога”...

Как да улавяме неповторимите мигове в живота - мастър клас „Вяра и семейство”

06.11.2022 г. | Mария Тодорова | Коментар

В Духовно-просветен център „Св. Архангел Михаил” стартира мастър клас по фотография „Вяра и семейство”. Как се правят качествени и съдържателни фотографии? Как да запечатаме това, което остава незабелязано, и да го покажем на останалите?...

Младежки форум в Каварна - 2022

18.09.2022 г. | Архангел.бг | Коментар

Как да изживеем живота си и откъде да черпим своето самочувствие като личности, зависи от самите нас – дали да следваме потока на инерцията, или да използваме своите душевни сили, дадени ни от Бога, за да израстваме и се развиваме по Божи образ и подобие...

Какво се случва в центъра