Печатът на Христос и печатът на Антихриста

29.04.2021 г.
trinitychurch.ru
Автор: Митрополит Йеротей Влахос

Съобразно времето ще се появяват и причините за идването на Антихриста. Мнозина се интересуват от този въпрос, а отговорът е в Свещеното Писание – посланията на ап. Йоан, на ап. Павел, в Апокалипсиса и в учението на Отците на Църквата.

Евангелист Йоан в Първото си послание казва: Деца, последно време е. И както сте слушали, че иде антихрист, и сега са се появили вече много антихристи” (1Йоан. 2:18). Според тълкуванието на св. Никодим Светогорец, освен Антихриста, който ще дойде накрая, преди второто Пришествие ще има много антихристи, които ще вършат делото му във всяка епоха.Но евангелист Йоан в следващия стих пише: Те излязоха от нас, но не бяха наши; защото, ако бяха били наши, щяха да останат с нас; но те излязоха, за да стане явно, че не са всички наши”. Според св. Никодим Светогорец, тук става дума за тези християни, които са познали откритата от Бога истина и ангелския начин на живот, но тъй като са роби на плътските си желания, не са могли да възприемат „великолепието на небесните блага и красотата на духовния свят и блаженството, и всъщност отхвърлиха радостта на бъдещия век и са се върнали в отпадналия начин на живот. Значи още преди идването на Антихриста ще се явят антихристи – всякакви еретици, но и християни, които, вместо да живеят с чисти сърца и истинска вяра в ума, живеят според страстите си в бездействие, без умна молитва и истинска вяра в Бога.

Св. Йоан говори и за противодействието срещу Антихриста и неговите предтечи: вие имате помазание от Светаго и знаете всичко. (1Йоан 2:20) Т.е. християните са приели помазание от Бога и знаят как да различават действията на Антихриста и на антихристите от действията на Христос. Не става дума за четене на книги, а за помазанието, което е в сърцето на човека и го учи. Св. Никодим, като тълкува това, казва: „вие приехте помазание и действието на Светия Дух в сърцата си от Пресветия Господ Иисус Христос. На друго място, като говори за приемането на помазанието на Светия Дух, той пише: Християните приемат благодатта и действието на Светия Дух чрез светото Кръщение и, разбира се, чрез Миропомазанието, което се нарича и печат, и благодат на Светия Дух. Помазанието със Светия Дух – това е печатът на Светия Дух, който се полага при тайнството Миропомазание със светото Миро в деня на нашето Кръщение.

Св. Йоан Богослов казва: помазанието, което вие получихте от Него, пребъдва у вас, и нямате нужда да ви учи някой; но понеже самото това помазание ви учи на всичко и е истинско и нелъжовно, то пребъдвайте в него, според както ви е научило” (1Йоан. 2:27). Според св. Никодим, помазанието, което е приел човекът, е благодатта на Светия Дух, която пребивава в сърцата на християните и ги подтиква „да пребъдват неизменно винаги в Светия Дух, истинната любов и вярата. Св. Никодим пише: „Как и по какъв начин? човекът пребивава неизменно в даровете на Светия Дух? Това става, когато човекът пребивава твърдо в догмите на богословието и домостроителството не само с разума си, но и по същество.

За помазанието на Светия Дух, което се нарича и печат, говори и ап. Павел: „А Тоя, Който утвърдява нас с вас в Христа и ни помаза, е Бог; Той ни и запечата и даде залога на Духа в сърцата ни” (2Кор. 1:21-22). Тук ясно се казва, че Бог е Този, Който дава утвърждение на християните, Той помазва и запечатва,и това се извършва чрез даването в сърцето –залогът на Светия Дух. Според ап. Павел, този, който има този залог,пее и възпява в сърцето си Господа (Ефес. 5:19), „защото любовта Божия се изля в нашите сърца чрез дадения нам Дух Светий (Рим. 5:5), т.е. „Духа на осиновение, чрез Когото викаме: Авва, Отче! (Рим. 8:15). Така човекът разбира, че помазанието и печатът е сърдечната молитва, която е израз на любовта на човека към Бога и на любовта на Бога към човека. В такъв човек, който е приел печата и залога на Светия Дух, е написано името Христово.

В Апокалипсиса св. Йоан казва: видях: ето, Агнецът стои на планина Сион, и с Него сто четирийсет и четири хиляди, които имаха на челата си написано името на Неговия Отец (Апок. 14:1). Т.е. спасените, които са с Агнеца, имат името на Христа и на Неговия Отец и пеят „нова песенпред Божия престол, която знаят само те. Запечатването с името на Христа и Отца е свързано с „нова песен, т.е. с умната молитва, която не познават хората, които нямат този опит. Всичко това означава, че чрез запечатването в тайнството Миропомазание, ние възприемаме дара на Светия Дух в сърцето си. Това помазание в сърцето действа като просвещение на ума, като вдъхновение, като любов към Бога, като молитва, като надежда за вечния живот, т.е. като начатък на живота в Духа. Изповеданието на мъчениците и техните страдания са действие на светото помазание, а не е резултат от техния разум, емоционална възбуда и желание. Но ако извършим някакъв грях, помазанието в сърцето започва да действа отново чрез покаянието. А самото покаяние, което е разположение към промяна на живота, любов към Бога и молитва, е дар и действие на благодатта на помазанието. Помазанието се задейства и с помощта на умно-сърдечната молитва, която е новата песен, възпявана от възродените от Светия Дух.

И така, пастирите на Църквата трябва да помагат на християните да живеят по такъв начин, че чрез спазването на Христовите заповеди и на догматите, да се задейства благодатта на Кръщението и Миропомазанието, за да могат, християните, чрез православен живот, покаяние и вътрешна умно-сърдечна молитва, да различат действията на Христос от действията на Антихриста.

Само тези, които бъдат удостоени да бъдат помазани в сърцето си с действието на Светия Дух, т.е. напишат в сърцето си името на Агнеца и на Неговия Отец, ще избегнат запечатването с името на апокалиптичния звяр и на неговия отец, и ще избегнат и капаните на неговите предтечи. Това е същността на православното пастирство, което е свързано с традицията на исихазма в Църквата. 

 

Още по темата
Още от Нашата вяра

За опазването на петте сетива - 2

14.07.2022 г. | Св. Никодим Светогорец | Нашата вяра

Според св. Василий Велики, очите са две нематериални ръце, чрез които душата усеща всичко, което се намира далеч от нея. Пази внимателно очите си, защото идолите на зрението се запечатват дълбоко в паметта - остаряваме и умираме заедно с тях...

Молитва за Отечеството и народа ни

22.06.2022 г. | Нашата вяра

Преблагий и всевишний Боже, Господарю на цялата земя и Царю на всички народи! Пред Твоята всемогъща власт и пред възвишения Твой престол ние се прекланяме и смирено Те молим милостиво да погледнеш на нашето Отечество и на нашия народ.

Петдесетница - 2 част

12.06.2022 г. | Митрополит Йеротей Влахос | Нашата вяра

Чрез тайнството Кръщение човекът става член на Църквата, член на Тялото Христово. За апостолите денят на кръщението бил именно денят на Петдесетница. И Христос за тях бил не само Учител, но и Глава... Слизайки над учениците, Светият Дух ги кръстил...

Какво се случва в центъра