Надарени с дарове свише

26.06.2021 г.
Автор: иконом Василий Шаган

Проповед на иконом Василий Шаган на Петдесетница – 20 юни 2021 г., храм „Св. Николай Чудотворец”, Варна

Честит празник, братя и сестри!
Днес, в деня на Петдесетница, ние празнуваме завършека на Божието домостроителство, защото и Светата Троица се появи по един чуден начин. Бог Отец изпрати Своя божествен Син, Иисус Христос, за да проповядва цялата Негова слава. А Иисус Христос ни изпрати Светия Дух, чрез Когото да бъдем просветени и да познаем, че Христос е спасителят, и който вярва в Него, от него ще потекат реки на живо вода. И затова Той ни казва в днешното Евангелие: „Аз съм светлината на света, която просвещава всички”.

Какво повече, братя и сестри, от този възглас, от тази велика проповед, от това велико призвание за човечеството, което винаги, от грехопадението до ден днешен живее в очакване на светлината, с която да бъде просветено!? И ето, че в деня на Петдесетница, когато се празнувала и еврейската петдесетница, на която евреите ознаменували това, че Бог чрез Моисей им е дал десетте Боже заповеди, които да следват в послушание на Бога, ние виждаме как те в дар са му носили различни дарове, според техния обичай. А днес ние получаваме пратения от Иисуса Христа Утешител, когото Той нарича „друг Утешител, равен с Мене, Който ще пребъдва с вас вовеки”, в дар на Бога, подобно даровете на древните иудеи, Той най-напред поставя пред Него Своите ученици, които беше подготвил чрез очистване и просвещение, за да бъдат те осветени от Светия Дух.

Виждаме, че тук се сбъдват стъпките на истинската аскеза, към която ние сме призвани, за да бъдем осветени и да достигнем това велико обожение, към което сме призвани. Аскеза, в която най-напред трябва да бъдем очистени от своите страсти и грехове и да изберем пътя към Бога като път към истината и живота, след това да бъдем просветени с Евангелието на Христос като свидетелство за истината и откровение за Бога и живота, и след това, очистени и просветени, да бъдем осветени от Светия Дух чрез Неговата божествена благодат, надарени с даровете свише. (…)

Но в желанието си да бъдем очистени, просветени и осветени, ние трябва да осъзнаем, че това не е възможно за нас, немощните и обременените от страстите и от пороците хора, ако Светият Дух не ни просвети, за да познаем, че Христос е истината и животът и че Той е пътят и вратата към царството Божие. Затова е толкова важно за нас, които сме се включили в делото на Божието домостроителство, да отворим себе си, своя ум и своето сърце, за да приемем благодатта на Светия Дух. А това предполага, братя и сестри, да се настроим в живота си, очиствайки себе си от егоизма и всичко, което ни пречи да принизим и смирим себе си до такава степен, че да позволим на Бог, чрез Светия Дух да твори в нас Своето дело, делото за спасението на човека. (...)

Вглеждайки се в нашата малка църква, в която ние сега сме се събрали, като енория, ние можем да си представим, че тази енория е създадена преди повече от 150 години. На този Божи престол, на тази Божия трапеза са служили много свещеници и в този храм са се сбирали страшно много хора и са вървели по пътя към спасението със своите трудности и немощи, със своите духовни и душевни въпроси, със своите мъки и радости… Ние сега нямаме памет за тях, но те, заедно със светиите около нас, са невидимата част от Църквата, рождения ден на която днес празнуваме... И в това невидимо единство се осъществява единството на Църквата, и с мисълта и стремежа съм това единство следва да влизаме в храма и да заставаме пред Чашата. (…)

Вижте цялата проповед в прикачения файл:

Още от Проповеди

Граждани на небето

06.08.2022 г. | иконом Василий Шаган | Проповеди

Преображението на Господа е най-радостното нещо, което може да ни се случи днес. Днес ние осъзнаваме, че Христос е Този, който държи цялата вселена, като Творец, като Господар, като Този, Който всичко притежава, като Вседържител...

Човешкото достойнство

24.07.2022 г. | иконом Василий Шаган | Проповеди

Да простиш на някого, това не е просто да изразиш милост или да се смириш пред този, който е съгрешил пред тебе. Така и ние можем… Да простиш на някого греховете, означава да му дадеш възможност той да се изправи, като си готов да му подадеш ръка...

Вярвания или вяра?

20.07.2022 г. | свещеник Алексей Атанасов | Проповеди

На хората им е много по-лесно, ако има един „видим“ бог, някакъв идол или нещо друго. Те много по-лесно възприемат суеверията. Но когато човек търси задълбочено, разбира, че всички тези външни неща са една голяма лъжа...

Какво се случва в центъра