Духовно просветен център

„Между вярата и разума. Първи въпроси”- ново издание

05.10.2020 г.
Автор: Архангел.бг

Четвърто, допълнено и преработено издание на книгата на проф. Димитър Попмаринов „Между вярата и разума. Първи въпроси” (издателство „Омофор”, 2020) е на книжния пазар и вече може да го намерите в книжарница „Благослов” във Варна.

От издателите:
Авторът обяснява и анализира богословско-филосовски категории и понятия с общ мирогледен характер и повдиганите от тях екзистенциални въпроси, свързани с отношенията между вяра и знание, вяра и наука, съществуването или несъществуването на Бога, атеизма и още много важни питания, оставали дълго време без ясен отговор.

От автора:
Страниците на това ново издание са опит да бъде даден отговор на въпросите от студентите и читателите в реда на предишните издания. Тук са разгледани още няколко теми с цел да бъдат съгласувани и доизяснени, като са поставени предварително в друг ракурс. Поради тази причина някъде могат да бъдат открити повторения както на отделни тези и идеи, така и на позовавания на Свещеното Писание. В това последно издание с пълна сила остават целите и задачите, подставени в предишните издания, благодарностите и отговорността за грешките и слабостите, допуснати от автора.

Откъси от книгата:
Християнското разбиране за личността задава невероятно високи критерии за личния и обществен живот на всеки човек. То настоява за нейната онтологическа основа, и така предпазва вярващия, а и обществото, от релативиране както на морала, така и на обществените отношения. За християнството отделната личност е по-първа и по-дълбока реалност от обществото, от социума. Човекът може и често трябва да е готов да жертва живота си, но не и личността си. Той трябва да осъществи личността в себе си, а жертвата е условие за това осъществяване. Личността е духовно-религиозна категория и означава задача, поставена пред човека. Поради това тя предполага и свръхличност, т. е. Бога. Личността не може да бъде част от нещо – не само от обществото, но и от света. Тя е цялост. 
* * *  
В Новия Завет, в християнството, въпросът с живота и смъртта, със смисъла на страданието, се решава от неговия Основател. Той издига като основен принцип любовта, която стига до себежертва, до отдаване на себе си в името на другия; в рационалния абсурд – жертвайки своя живот заради другия, в името на Иисус Христос човекът печели истинския живот, неподвластен на смъртта и силата на злото (Деян. 4:12). Иисус Христос разбива старозаветните антропоморфни представи за Бога като някакъв жесток тиранин, който следи всяка грешна стъпка на човека и гледа само как до го накаже. Напротив! Той обявява: „Бог е любов”!

Проф. д-р Димитър Попмаринов е преподавател в Православния богословски факултет във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Изследва и преподава в областта на старозаветната библеистика и библейското богословие. Автор е на книгите „Синът човешки. Образът в книга Даниил и междузаветната неканонична и апокрифна литература”, „Кратко въведение в Свещеното Писание на Стария Завет”, „Съвременни богословски проблеми”, „Между вярата и разума”, „Библейско богословие: академични есета”, както и на редица научни студии, доклади и статии в български и международни издания.

Още по темата
Още от Нови книги

„Царствено свещенство” – прот. д-р Добромир Димитров

12.10.2021 г. | Архангел.бг | Нови книги

Книгата е опит да се изложи учението на Православната църква относно нейните йерархически служения и устройството, което те изграждат. Защо е необходимо да се говори за това днес и защо не бива да губим това предание на Църквата?

Свети Лука бърз помощник

17.09.2021 г. | Архангел.бг | Нови книги

В книжарница „Благослов” получихме новата книжка на Ловчанска Епархия от поредицата „За децата на България”. Тя е посветена на великия светител, изповедник, лекар и чудотворец свети Лука Кримски (Войно-Ясенецки)

„Бог, който се яви в плът” – доц. д-р иконом Теодор Стойчев

15.09.2021 г. | Архангел.бг | Нови книги

В книжарницата на Духовно-просветния център е налична книгата „Бог, който се яви в плът. Актуални проблеми на новозаветната христология” на доц. д-р иконом Теодор Стойчев, преподавател по Свещено Писание на Новия Завет в Шуменския университет...

Какво се случва в центъра

Любов и брак

Женските избори