Кратък наръчник за катехизическа беседа при поклонничество

23.10.2020 г.
Автор: Архангел.бг

Книгата вече е налична в книжарницата на Духовно-просветния център. Тя е плод на дългогодишните изследвания на автора – Бисер Божков, и представлява православен еклисиологичен анализ по темата. Второ издание на УИ „Св. Климент Охридски”, 2020.

Откъс от Предисловието на доц. д-р Павел Павлов, БФ на СУ „Св. Климент Охридски”:

Църквата, в цялата си двухилядолетна история, пребивава в свита като странстваща, пътуваща из света като в чуждо място. Това нейно пътуване има поклоннически заряд на непрекъснато търсене и намиране на пространства за Господа и светостта в иначе крайно секуларния по своя характер свят... Тук не говорим за формите на поклонничество, а за неговия дух и съдържание, които са важна част от най-съкровената църковност на християните.
Християнското поклонничество в наше време често пъти се люшка между автендичния дух, който носи Църквата изначално , и удобството на материалните завоевания... Голямата трудност днес идва от постоянната невъзможност да съчетаем екскурзионния туризъм с достоверното пътуване със и към Господа в земната Църква поклонница...
Книгата е едно полезно богословско пособие, което би могло да се използва за предварителната подготовка при всяко поклонническо начинание на енории, училища, младежки общности и т.н. Текстът систематизирано представя и двете насоки: съдържанието, подготовката и осъществяването на поклонничеството, от една страна, и вида на беседата, която се употребява най-често при провеждането на поклоннически пътувания в днешно време, от друга. Богословски точна е констатацията, че всяко поклонничество задължително трябва да води към Христос, към св. Литургия и св. Евхаристия. Без тези неща всяко поклонничество се превръща в поредната мила екскурзия, па макар и обговорена обилно с богословско-църковна или около църковна проблематика.

Други книги в книжарницата от същия автор:

- Опасността за обществото от окултните практики в съвременния свят - УИ „Св. Климент Охридски”, 2012
- История и съвременно състояние на Света Гора – СИ, С., 2013
- Отстъплението от Бога – предпоставка за разпадане на семейството (в съавторство с Иван Гроздев) - УИ „Св. Климент Охридски”, 2015
- Творчеството на Кирило-Методиевите ученици при изучаването на литература в средното образование, УИ „Св. Климент Охридски”, 2018 

Книгата вече е налична в книжарницата на Духовно-просветния център. Тя е плод на дългогодишните изследвания на автора – Бисер Божков, и представлява православен еклисиологичен анализ по темата. Второ издание на УИ „Св. Климент Охридски”, 2020.

Откъс от Предисловието на доц. д-р Павел Павлов, БФ на СУ „Св. Климент Охридски”:

Църквата, в цялата си двухилядолетна история, пребивава в свита като странстваща, пътуваща из света като в чуждо място. Това нейно пътуване има поклоннически заряд на непрекъснато търсене и намиране на пространства за Господа и светостта в иначе крайно секуларния по своя характер свят... Тук не говорим за формите на поклонничество, а за неговия дух и съдържание, които са важна част от най-съкровената църковност на християните.
Християнското поклонничество в наше време често пъти се люшка между автендичния дух, който носи Църквата изначално , и удобството на материалните завоевания... Голямата трудност днес идва от постоянната невъзможност да съчетаем екскурзионния туризъм с достоверното пътуване със и към Господа в земната Църква поклонница...
Книгата е едно полезно богословско пособие, което би могло да се използва за предварителната подготовка при всяко поклонническо начинание на енории, училища, младежки общности и т.н. Текстът систематизирано представя и двете насоки: съдържанието, подготовката и осъществяването на поклонничеството, от една страна, и вида на беседата, която се употребява най-често при провеждането на поклоннически пътувания в днешно време, от друга. Богословски точна е констатацията, че всяко поклонничество задължително трябва да води към Христос, към св. Литургия и св. Евхаристия. Без тези неща всяко поклонничество се превръща в поредната мила екскурзия, па макар и обговорена обилно с богословско-църковна или около църковна проблематика.

Други книги в книжарницата от същия автор:

- Опасността за обществото от окултните практики в съвременния свят - УИ „Св. Климент Охридски”, 2012
- История и съвременно състояние на Света Гора – СИ, С., 2013
- Отстъплението от Бога – предпоставка за разпадане на семейството - УИ „Св. Климент Охридски”, 2015
- Творчеството на Кирило-Методиевите ученици при изучаването на литература в средното образование, УИ „Св. Климент Охридски”, 2018
- Радикалният ислям като заплаха за националната сигурност (в съавторство с Олег Захаринов) - УИ „Св. Климент Охридски”, 2018
- Изпочните бойни изкуства в светлината на православната вяра - УИ „Св. Климент Охридски”, 2019

Още от Нови книги

Свети Пимен Зографски, скритият равноапостол

02.11.2020 г. | Архангел.бг | Нови книги

В навечерието на празника на св. Пимен Зографски (3 ноември) в книжарница „Благослов” получихме детска книжка, разказваща неговото житие. През тази година се изпълват четиристотин години от неговото успение...

Грижа за страдащата душа

31.10.2020 г. | Архангел.бг | Нови книги

Книгата на доц. д-р Иво Янев посочва границите и пресечните точки между светската психология, психиатрия и психотерапия, от една страна, и пастирската психология, от друга. Авторът е преподавател по Пастирско богословие и Пастирска психология и психотерапия...

Преподобни Яков Цаликис. Кратки истории, поучения, свидетелства

20.10.2020 г. | Архангел.бг | Нови книги

Кратки истории от живота на св. Яков, негови наставления към клирици, монаси и миряни, както и свидетелства на негови духовни чеда за общуването им с преподобния и за чудесни събития след неговото успение.

Какво се случва в центъра