Да виждаме Божия образ в другия

19.07.2021 г.
Автор: свещеник Алексей Атанасов

Проповед на свещеник Алексей Атанасов в Четвъртата неделя след Петдесетница, 18 юли 2021 г., храм „Св. Николай Чудотворец”, Варна

Братя и сестри, за да може да разберем вярата на този стотник, ние трябва да разберем предисторията. Защо Христос се обръща към него и казва, че той има толкова голяма вяра, каквато не е видял в цял Израел? Евангелист Лука дава повече подробности за този момент, за тази среща:

Един стотник имаше слуга, когото много ценеше; и слугата беше болен на умиране. Като чу за Иисуса, стотникът изпрати при Него иудейските стареи, да Го помолят да дойде, за да избави слугата му. И те, като дойдоха при Иисуса, молеха Го усърдно и казваха: той заслужава да му сториш това, защото обича народа ни, и синагогата той ни построи. Иисус тръгна с тях. И когато беше вече недалеч от къщата, стотникът изпрати насреща Му приятели и Му каза: Господи, не си прави труд, защото не съм достоен да влезеш под покрива ми; затова и аз сам не счетох себе си достоен да дойда при Тебе; но кажи дума, и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм подвластен човек и имам мен подчинени войници; едному казвам: върви, и отива; и другиму: дойди, и дохожда; и на слугата си: направи това, и прави. Като чу това, Иисус му се почуди, и като се обърна, каза на идещия подире Му народ: казвам ви, нито в Израиля намерих толкова голяма вяра. Пратените, като се върнаха в къщата, намериха болния слуга оздравял. (Лука 7:2-10)

(…) По някакъв начин този човек е докоснат от вярата на еврейския народ. Вероятно той знае за Йоан Кръстител, който е призовавал към покаяние, да си променим живота... Вероятно в неговото сърце има огромна промяна във връзка с това, което е правил в своя живот и как го е постигнал… И идва моментът, в който той явно разбира, Кой е Христос. (…)

Цялата проповед чуйте в прикачения файл:

Още по темата
Още от Проповеди

Граждани на небето

06.08.2022 г. | иконом Василий Шаган | Проповеди

Преображението на Господа е най-радостното нещо, което може да ни се случи днес. Днес ние осъзнаваме, че Христос е Този, който държи цялата вселена, като Творец, като Господар, като Този, Който всичко притежава, като Вседържител...

Човешкото достойнство

24.07.2022 г. | иконом Василий Шаган | Проповеди

Да простиш на някого, това не е просто да изразиш милост или да се смириш пред този, който е съгрешил пред тебе. Така и ние можем… Да простиш на някого греховете, означава да му дадеш възможност той да се изправи, като си готов да му подадеш ръка...

Вярвания или вяра?

20.07.2022 г. | свещеник Алексей Атанасов | Проповеди

На хората им е много по-лесно, ако има един „видим“ бог, някакъв идол или нещо друго. Те много по-лесно възприемат суеверията. Но когато човек търси задълбочено, разбира, че всички тези външни неща са една голяма лъжа...

Какво се случва в центъра