Духовно просветен център

Човешкият гняв и Божията правда - първи модул в „Съпричастност”

16.07.2020 г.
Depositphotos
Автор: Архангел.бг

На 17 юли в Духовно-просветен център „Свети Архангел Михаил” започва първият модул от новото издание на проекта „Съпричастност”. Той ще премине под надслова „Човешкият гняв и Божията правда” и цели широка превенция на агресията и насилието.

Как да се справим с гнева по ненараняващ начин за нас и околните? Това е важен въпрос, тъй като голяма част от хората имат проблем с тази емоция. Тя може да унищожи комуникацията с другите, да разбие отношенията ни, да разруши радостта и здравето на много хора. Често хората оправдават своя гняв, вместо да поемат отговорност за него. Осъзнаването на гнева като рационална и ирационална емоция, осъзнаването на когнитивните модели, свързани с гнева, своевременното реагиране в провокиращи ситуации и повишаването на уменията за разрешаване на конфликтни ситуации могат да помогнат на хората за справянето с гнева. Именно това предлага първият модул на „Съпричастност”.

Ще бъдат провeдени З тренинг срещи по следните подтеми:
- Запознаване с емоциите. Бутони на гнева и физически сигнали - 17 юли;
- Мисловни модели, свързани с гнева: усещане за заплаха и неоправдани очаквания - 24 юли;
- Техники за справяне с гнева и разрешаване на конфликти - 31 юли.

Всяка подтема ще бъде съотнесена с примери от Библията, които да свържат психологическата теория с православната вяра. По време на срещите ще има както теоретична част, така и демонстрации, ролеви игри, работа по двойки, работа в малки групи, дискусии, библиодрама

Водещ: Милена Петрова – психолог в когнитивно-поведенческата парадигма, сертифициран от Бек Институт- САЩ, консултант по зависимости, член на международната НЛП общност, заместник-председател на УС на „Асоциация за превенция и работа със зависимости – само днес”, ръководител на терапевтичен център за зависимости „Само днес”, лицензиран треньор към Гордън Тренинг Институт по програмите „Трениране на успешни младежи”,. „Трениране на успешни учители” и „Трениране на успешни родители”.

Първата среща от модула е в петък, 17 юли, от 18:30 ч. в двора на Духовно-просветния център – ул. „27 юли” № 9. Заповядайте! Нама такса за участниците.

„Съпричастност”  се осъществява по проект към Община Варна по Споразумението за сътрудничество между Варненска и Великопреславска св. Митрополия и Община Врана.

Важно! Събитията в Духовно-просветен център „Свети Архангел Михаил” се провеждат съобразно с изискванията и разпоредбите, свързани с епидемиологичната обстановка в страната. Срещите по проекта ще се случват основно на двора, а когато се налага влизане в залата, всички трябва да използват лични предпазни средства и да спазват необходимата дистанция.

Още по темата
Още от Какво се случва в центъра

„Алтернатива” стана на 20 години

15.01.2021 г. | Архангел.бг | Какво се случва в центъра

Странното е, а донякъде и тъжно, че 20 години по-късно светът не спира да предлага своите „алтернативи”, а човекът – да се лута, заблуден и отдалечен от единствената. Оказва се, че темите от първите броеве на изданието продължават да са актуални...

Младежки ораторски форум „Св. Климент Охридски” - финал 2020 г.

31.12.2020 г. | Архангел.бг | Какво се случва в центъра

Още един от проектите, по които работихме в Духовно-просветния център през 2020 г., приключи необичайно. Ораторски форум онлайн - досега не бяхме мислили, че е възможно, но неволята учи. Финалът за 2020-та е факт...

Доставка на православни книги

05.12.2020 г. | Архангел.бг | Какво се случва в центъра

За да може духовната литература да достигне до повече хора, които се нуждаят от нея, напомняме, че в книжарница „Благослов” има възможност да направите поръчка дистанционно и да получите желаната книга по куриер...

Какво се случва в центъра