Какво е да си християнин днес?

02.09.2014 г.
Автор: Димитрина Чернева

Димитрина Чернева е завършила теология и философия в СУ „Св. Климент Охридски”. От 2000 г. работи като журналист. В продължение на няколко години е водещ на сутрешния блок на програма „Хоризонт” на БНР. Днес работи за сайта kultura.bg/web и сп. "Християнство и култура".

Да си християнин днес означава да си търсещ човек. Както казва отец Георги Флоровски, всяко поколение трябва да преценява християнската истина отново и отново, в непрекъсната връзка с миналото, но и в тясна връзка с променящото се настояще. Не е достатъчно да знаем наизуст няколко готови отговора. Не бихме могли да решим сложните житейски въпроси, ако просто рецитираме познати правила – колкото и свети, и съвършени да са те. Да си християнин днес означава да живееш Истината със собственото си сърце и собствения си ум. Да си надмогнал безличното благочестие на законниците, да копнееш страстно за пределния Смисъл и превръщането на всеки човек в личност.

Да си християнин днес означава да си осъзнал, че сърцевината на живота е общението. Митрополит Йоан Зизиулас твърди, че „същността притежава почти по определение релационен характер”. Това означава, че да бъда и да бъда във взаимоотношение са тъждествени. По подобие на първите християни съвременният християнин разбира евхаристията като общност, като живот на общение с Бога, при който в евхаристийната общност се актуализира вътрешният живот в Троицата. Да бъдеш християнин означава да си съработник на Бога в делата на любовта. В акта на християнската любов, в срещата с другия човек и в общуването с него човек всъщност се среща и общува със Самия Христос. Така – по думите на майка Мария (Скобцова) – тайната на човешкото общуване става тайна на Богообщението.

 

 

 

 

Още по темата
Още от Интервю

На Богоявление се освещава водата, която е в основата на всичко

05.01.2022 г. | Марияна Валентинова, д-р Дарин Алексиев | Интервю

Този празник всъщност ни напомня, че трябва да се осветим отново. Не просто да отидем да запалим свещичка... И да не се ограничаваме само с някакво външно религиозно почитание, а да пристъпим към този Христос, към въплътеното Слово, като се очистим от всички лоши мисли...

Младите хора са прекрасни

24.11.2021 г. | Архангел.бг | Интервю

Тази вечер в болницата е починал ставрофорен иконом Ангел Ангелов, предстоятел на столичния храм "Света София" и един от организаторите на поклонническия път "Рилския Чудотворец"... Ще ни липсвате, отче! Ще ни липсват и Вашите проповеди при гроба на св. Йоан Рилски... Вечная память!

Защо му е на съвременния човек Православието?

12.11.2021 г. | проф. Алексей Осипов | Интервю

За разлика от всички идеални образи на човека, създавани в литературата, философията и психологията, християнството предлага реалния и съвършен негов образ.Това е Христос. Историята показва, че този Образ е оказал Своето благотворно влияние на огромно количество хора, които са решили да Го последват в своя живот...

Какво се случва в центъра