Аз съм вашето Утре, от днес до края на времената

08.04.2018 г.
Възкресение. Фреска от 14 в. в църквата Иисус Христос Спасител на древния манастир Хора. Истанбул, Турция (ekorinthos.gr)
Автор: св. Николай Велимирович

Ти ли си Този, Който ще дойде? - питат земните синове Родения от Дева, душо моя.

А Роденият от Дева сияе в утринна светлина сред синовете на земята – мрачни като залязващ ден.

Пламенните серафими светят в очите Му, премъдрите херувими седят на устните Му, господствените престоли държат снагата Му. Като Го види, сам пълководец без земна войска, всеки умен човек ще повярва, че това е вождът на страшните и безбройни невидими сили.

И ето, окръжен от ангелски войнства, твоят вожд, душо моя, отваря уста и отговаря:

Наистина, Аз съм Този, Когото очаквате, и на друг не се надявайте. Ако искате път, аз съм Път.

Аз съм вашето Утре, от днес до края на времената. В Мене е цялото добро, което очаквате от всичките утрешни дни. И нито един ден до последния няма да ви донесе това, което ви нося Аз. Вижте, Аз съм Ден без начало и край.

Аз съм съкровището на цялото бъдеще и пътят до това съкровище. Цялото бъдеще не може да ви даде даже зрънце добро, ако не заеме от Мене.

Всички пророци показваха пътя към Мене. В Мене са целта и завършекът на всички пророчески пътища. Отсега само Аз съм пътят и извън Мене е безпътица, всички пророци се вляха в Мене, както потоците се вливат в реката, и сега Аз определям посоката на живота. Който тръгне пак по пророчески пътища, върви в безпътица и ще загине.

Пророците идваха да покажат пътя, а Аз дойдох, за да бъда пътят.

Който иска да върви след Мене, трябва да върви не само с нозете си, а с цялата си душа, с цялото си  сърце и с целия си ум.

Дълъг е Моят път и, който се надява само на нозете си, ще се умори.

Ако децата искат да вървят с големите, трябва да се откажат от нозете си и да се качат на гърба на големите. Който иска да върви с Мене, трябва да се отрече от нозете си, от душата си, от сърцето си и от ума си. Който се откаже от тях, Аз ще го взема на Моите нозе, в Моята душа, в Моето сърце и в Моя ум, и нито той ще Ми дотежи, нито Аз ще се уморя. Който не се откаже от тях, не може нито да Ме стигне на пътя, нито да върви с Мене.

Аз съм пътят и който иска да върви по Моя път, не върви сам, а с Мене. Пророците показваха пътища насам и натам, защото не бяха пътят. Аз не показвам пътища насам и натам, нито пускам Моите да ходят без Мене насам и натам. Който иска да върви по Моя път, Аз го нося в Себе си.

И още нещо ще ви кажа: Аз съм вашето жадувано утре и пътят до него. Без Мене нито можете да намерите пътя до него, нито можете да дочакате вашето утре.

Богоносни Сине, помилуй нас и ни поведи с Тебе.

57 молитва от книгата „Езерни молитви”, 1922 г.

превод от сръбски: Борислав Аврамов

Алтернатива, април 2018 (222 бр.)

Още по темата
Още от Нашата вяра

Благодарението като аскетически метод

09.04.2018 г. | архимандрит Захариас (Захару) | Нашата вяра

Човекът няма нищо свое, а всичко е получил от Бога. Цялото свое битие той има „назаем” от Бога и само когато Му благодари за това, което вече е получил, той оправдава своето битие. Така благодарението на Бога става начин на съществуване...

Възкресител е моят Господ

07.04.2018 г. | св. Николай Велимирович | Нашата вяра

Господ няма ни сълза, ни усмивка за мъртвите, защото цялото Му сърце е за живите. Светът зазижда своите в гробовете, а Господ с песен търси Своите и ги буди... Ти си Възкресителят и Ти си Възкресеният, защото Ти си Животът.

Великият канон на св. Андрей Критски - духовен пътеводител към покаяние

18.02.2018 г. | свещеник Константин Веремеенко | Нашата вяра

Покаянието не е думи, а дела. Човек променя своите мисли и върши дела, достойни за покаяние. Великият канон е не само призив към покаяние, а сборник от велики образци за покайни мисли, своеобразно пособие за придобиване на нов вид покайни мисли.

Какво се случва в центъра