Завърши младежкият форум „Човекът – едно защо”

04.09.2016 г.
Да се запознаем!
Автор: Архангел.бг

28 младежи от Варна се включиха във форума, провел се от 1 до 4 септември в СОК „Камчия”. Програмата беше наситена със срещи, в които младите хора общуваха с  богослови, свещеници, педагози и психолози, работещи с ученици и младежи, музиканти и др.

Днес много се говори за липсата на интерес у младите към много сфери от заобикалящия ги свят, за нихилизма им и склонността им да живеят изолирани и по-скоро във виртуалното пространство, отколкото тук и сега. И като се замислим – нищо ново под слънцето. Опозицията между поколенията е белег на всяко общество. Затова не е от полза само да я регистрираме, а да търсим начини да я превъзмогнем.

Но за да чуем личната позиция на младите, беше нужно да се срещнем и да покажем лично отношение към тях от наша страна. Затова решихме да ги съберем, да поговорим с тях като с личности, да видим какво им харесва и какво не в църквата, виждат ли някаква своя роля в нея, да чуем техните въпроси.

Логото „Човекът – едно защо”, беше основната тема за дискусия.  Какво е да си истински човек - просто да имаш външните човешки черти, или да носиш характерните духовни качества? Очаквахме и техните въпроси, надявахме се да не им е достатъчно чутото и видяното от медиите или от някъде другаде.

Беше ни интересно да видим как мислят тези млади хора, младежите от Църквата и приятелите, които бяха довели със себе си. Надявахме се да се опознаят и през това сближаване да усетят смисъла на Църквата като общност, да се докоснат до  българската православна култура по един нов и адаптиран за младите начин. 

Когато избирахме начините, се стремяхме да е забавно, да няма лекции, а в игри и беседи да обменяме опит, който да анализираме заедно.

Общувайки с тях, ни стана ясно, че младежите имат желание да се събират, да участват и в други инициативи за младежи, и ние, от своя страна, не бива да пропускаме тази възможност. Диалогът е възможен, стига да намерим подход спрямо техните особености и навици за общуване.

Така Форумът ще продължи през годината с периодични срещи в Духовно-просветен център „Св. Архангел Михаил” по теми, определени от младежите, където личната позиция, личното мнение и личната вяра отново ще бъдат в центъра на дискусите.

Още от Коментар

Защо честваме св. Архангел Михаил?

07.11.2021 г. | протойерей Михаил Манев | Коментар

Защо отдаваме такава почит на св. Архангел Михаил? Ако чествахме някой свят човек, е нормално – защото искаме да му подражаваме, да станем като него... Ала защо искаме да бъдем като Архангел Михаил, след като той е Архангел – небесна сила?

Не е ли по-достойно да изкараме празника на будителите като си задаваме въпроси, а не като повтаряме готови отговори?

01.11.2021 г. | Бойчо Бойчев | Коментар

За този ден, за будителите и за тяхното дело, е казано и написано толкова много, че сякаш всяко ново казване и писане са обречени да останат в руслото на омръзналия ни приповдигнат тон. Баналните високопарни изрази, заучена празничност на „официалните лица”...

Зографските мъченици, етюд

10.10.2021 г. | Благой Бойчев | Коментар

Ако тези монаси дойдат сега, дали ще видят в мен тази радост, която ни завещаха, или ще срещнат само злоба, отчуждение и малодушие. И това ли искат да видят зографските мъченици – как ние защитаваме православието с омразата си към другите и мислим това за любов към Бога?...

Какво се случва в центъра