Нашата вяра

Дяволът и неговите козни (3 ч.)

20.08.2016 г. | Митрополит Йеротей Влахос | Нашата вяра

(Продължение от  2 част ) Нападенията „откъм дясната ръка” , за които вече споменахме, включват също така добри помисли, които дяволът нашепва по време на молитва. Понякога, когато се молим, особено щом сме в състояние на умна молитва, дяволът идва и ни внушава добри мисли, предложения за благотворителни дейности и...

Дяволът и неговите козни (2 ч.)

08.08.2016 г. | Митрополит Йеротей Влахос | Нашата вяра

( Продължение ) 4. По какъв начин дяволът води борба с хората Дяволът използва много методи, с които да принуди хората да станат негови слуги. В следващите редове ще разкрием начините, по които той действа. Преди всичко, дяволът има огромна ярост и неугасима омраза към човешките същества. Христос обнови човешката природа и я...

Дяволът и неговите козни (1 ч.)

01.08.2016 г. | Митрополит Йеротей Влахос | Нашата вяра

Трябва да отбележим, че когато говорим за подобни неща, има и духовни опасности. Обикновено онези хора, които разкриват лукавствата на дявола, са обект на неговата агресивна ярост. Както отбелязва св. Йоан Лествичник: „Онзи, който говори с ясно чувство и разбиране за духовното, предизвиква демоните срещу себе си” . Той претърпява...

Светата Евхаристия като събитие на Духа Свети*

20.06.2016 г. | Епископ Атанасий Йевтич | Нашата вяра

Когато говорим за Евхаристията, ние всъщност говорим за Църквата. А за Църквата можем да говорим само ако изхождаме от живата реалност на Църквата, което означава – от видимата и осезаема реалност на Църквата, събрана на Вечерята Господня, на Вечерята на Царството, на Евхаристията. Този подход към Църквата е познат в богословската...

Петдесетница - 2 част

19.06.2016 г. | Митрополит Йеротей Влахос | Нашата вяра

Продължение от 1 част 9. Чрез тайнството Кръщение човекът става член на Църквата, член на Тялото Христово. За апостолите денят на кръщението бил именно денят на Петдесетница. И Христос за тях бил не само Учител, но и Глава. Веднага след възкресението си Христос казал на Своите ученици: „защото Иоан кръщава с вода, а вие не след...

Петдесетница - 1част

19.06.2016 г. | Митрополит Йеротей Влахос | Нашата вяра

Преди да се възнесе на небесата, Христос заповядал на учениците Си след възнесението Му да се върнат в Йерусалим и да останат в града, докато не се облекат със сила отгоре. Така Иисус им дал обещание, че ще приемат Светия Дух, за Който им говорил през целия Си живот. Това обещание се изпълнило над учениците в петдесетия ден след Пасха, т....

Възнесение Господне - 2 част

16.06.2016 г. | Митрополит Йеротей Влахос | Нашата вяра

Продължение от 1 част 8. Евангелист Лука привежда един характерен детайл, указващ на начина на възхождането на Христос на Небето. Като извел учениците извън Йерусалим, Иисус „ като дигна ръцете Си, благослови ги. И, както ги благославяше, отдели се от тях и се възнасяше на небето. (Лука 24: 50-51). Благословението е действие,...

Възнесение Господне - 1част

09.06.2016 г. | Митрополит Йеротей (Влахос) | Нашата вяра

Четиридесет дни след Своето Възкресение, Христос се възнесъл на небесата, където бил и преди това, като изпълнил обещанието, дадено на учениците малко преди страданията: „ Ами ако видите Сина Човечески да възлиза там, дето е бил по-преди?” . (Йоан 6: 62). Иисус, като Бог, нито за миг не напускал лоното на Отца, но сега се възнесъл на небесата...

Преполовение - празникът на Божията премъдрост (2 част)

26.05.2016 г. | Митрополит Йеротей (Влахос) | Нашата вяра

Продължение от 1 част VIII. Тъй като Христос е въипостазираната Премъдрост, то всяко Негово слово е израз на тази мъдрост. Христос е Словото Божие, понеже Той възвестява волята на Бог Отец и се ражда от Отца, както словото от разума. Но едновременно и Неговото слово, Неговата проповед, Неговото учение са израз и енергия на Словото...

Преполовение - празникът на Божията премъдрост (1 част)

25.05.2016 г. | Митрополит Йеротей (Влахос) | Нашата вяра

Към Господските празници може да отнесем и Преполовение, който Църквата празнува в средата на периода между Пасха и Петдесетница, тоест в сряда преди неделята на Самарянката. Може би този празник не е така известен, но поради неговото изключително значение и непосредствено отношение към нашия Господ Иисус Христос, ние решихме да го включим към...

Какво се случва в центъра