Дарения

Дарения

Чрез Arhangel.bg  може да направите дарение за различните дейности на Духовно-просветния център:

 

-    ЗА възстановяване и поддръжка на храм „Св. Архангел Михаил” и прилежащите две малки сгради в двора;

-    ЗА поддържане на сайта;

-    ЗА социалната кухня „Трапеза за бедни”;

-    ЗА работата на Неделното училище;

-    ЗА различните социални проекти, по които работи Центърът;

-    ЗА нещо различно от изброеното, за което вие желаете да дарите средства или материали, и което би представлявало част от мисията на Центъра;

 

Бихте могли да се включите като ДОБРОВОЛЕЦ в работата на някои от нашите дейности. Те в голямата си част разчитат на доброволен принос.

 

Адрес: гр. Варна, ул.”27 юли” № 9,

Телефон за контакти:  052/614691 /храм „Св. Архангел Михаил – Варна/

e-mail: contact@arhangel.bg

Банкова сметка:

Банка ДСК 
IBAN: BG90STSA93000026427478
BIC: STSABGSF

титуляр на сметката: храм „Св. Николай Чудотворец” Варна
Непременно посочете основание за внасяне - за милосърдна дейност, за просветна дейност, ...

Какво се случва в центъра