Духовно просветен център

Да виждаме Божия образ в другия

19.07.2021 г.
Автор: свещеник Алексей Атанасов

Проповед на свещеник Алексей Атанасов в Четвъртата неделя след Петдесетница, 18 юли 2021 г., храм „Св. Николай Чудотворец”, Варна

Братя и сестри, за да може да разберем вярата на този стотник, ние трябва да разберем предисторията. Защо Христос се обръща към него и казва, че той има толкова голяма вяра, каквато не е видял в цял Израел? Евангелист Лука дава повече подробности за този момент, за тази среща:

Един стотник имаше слуга, когото много ценеше; и слугата беше болен на умиране. Като чу за Иисуса, стотникът изпрати при Него иудейските стареи, да Го помолят да дойде, за да избави слугата му. И те, като дойдоха при Иисуса, молеха Го усърдно и казваха: той заслужава да му сториш това, защото обича народа ни, и синагогата той ни построи. Иисус тръгна с тях. И когато беше вече недалеч от къщата, стотникът изпрати насреща Му приятели и Му каза: Господи, не си прави труд, защото не съм достоен да влезеш под покрива ми; затова и аз сам не счетох себе си достоен да дойда при Тебе; но кажи дума, и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм подвластен човек и имам мен подчинени войници; едному казвам: върви, и отива; и другиму: дойди, и дохожда; и на слугата си: направи това, и прави. Като чу това, Иисус му се почуди, и като се обърна, каза на идещия подире Му народ: казвам ви, нито в Израиля намерих толкова голяма вяра. Пратените, като се върнаха в къщата, намериха болния слуга оздравял. (Лука 7:2-10)

(…) По някакъв начин този човек е докоснат от вярата на еврейския народ. Вероятно той знае за Йоан Кръстител, който е призовавал към покаяние, да си променим живота... Вероятно в неговото сърце има огромна промяна във връзка с това, което е правил в своя живот и как го е постигнал… И идва моментът, в който той явно разбира, Кой е Христос. (…)

Цялата проповед чуйте в прикачения файл:

Още по темата
Още от Проповеди

Нашият път към живота

14.09.2021 г. | иконом Василий Шаган | Проповеди

Нужно е винаги да бъдем в Божието присъствие и да Го молим да ни праща Своята благодат. Защото Той винаги ще ни чуе и ще ни прати Своята благодат в нашата немощ. И тогава ще са действителни и силни думите, казани на апостол Павел: „Стига ти Моята благодат”, радвай се в нея!"

За да бъде светът спасен (Йоан 3:17)

12.09.2021 г. | протойерей Михаил Манев | Проповеди

В неделята преди Въздвижение, четем най-красивото Евангелие от всички - Евангелие, което ни дава да разберем, защо Бог прави тези неща за нас... Защото обикнал света повече от всичко. Обикнал го така, че да може да предаде Сина Си за този свят... (2018 г.)

Пътят към Бога е път на прошката и милостта

06.09.2021 г. | иконом Василий Шаган | Проповеди

Ние, които искаме да се издигнем от земята на небето, мислейки не за земното, а за небесното, трябва да вървим по този път. Път, който Бог ни показа в Своя личен пример, докато беше тук в образа на Своя Божествен Син...

Какво се случва в центъра

Любов и брак

Женските избори