Да обърнеш сърцето си от грях към праведност и да го научиш да обича

22.02.2023 г.
Автор: иконом Василий Шаган

Проповед на иконом Василий Шаган в Неделята на страшния съд – 19 февруари 2023 г., храм „Св. Николай Чудотворец”, Варна.

Тази притча, която току-що чухме, братя и сестри, повествува за Страшния съд, и ние видяхме, че той ще бъде много особен. Далеч не законнически. Защото Бог ще съди хората за това, дали са изпълнили закона на любовта и дали са различили в своите ближни самия Него, дали в по-малките братя, както се казва притчата, са познали Христос. И тази притча категорично разкрива пред всеки един от нас нашия живот относно това: как аз живея и защо живея... Днешната притча е за това – дали имаме любов към ближния, дали сме успели да превъзмогнем своя егоизъм, своите себични нагласи; дали сме посветили живота си не за свое лично обогатяване, а за това, да послужим на другия. Затова Христос в притчата категорично казва: Ако сте послужили на човек в нужда, все едно на Мене сте го сторили... Защото Той с това се различи, и различава, от всички пророци и проповедници – че Той можа, бидейки Бог, да застане до всеки един човек, който е в нужда, и да каже: Аз съм до тебе! Ще вървя с тебе – опри се на Мене! Следвай Ме – Аз никога няма да те оставя!

Това Той не само го изказа в Своето Евангелие, което току-що чухме и постоянно слушаме и следваме, но Той го и показа, като, за разлика от всички законници, които бяха много благочестиви и строги в изпълнението на закона, намираше начин да пречупи и да изпълни по-точно закона – именно чрез закона на любовта. Спираше се до най-тежките случаи, до хора, които бяха изхвърлени от обществото, които бяха пренебрегнати поради равнодушието на хората към тях. Той се спираше до тези, които казваха: Аз си нямам човек!, и се яви за тях като истински човек.

Затова ние, в своето мнимо благочестие, в своето религиозно отношение към Бога и към всичко, в своето външно изпълнение на вярата, трябва да разсъждаваме – дали познаваме Христос... Защото, оказва се, че нашият Бог, Христос, уподоби Себе си дори с нищите и каза: Ако в тези хора не разпознавате Мене, значи вие не Ме познавате. Той преобърна абсолютно пирамидата на всички светски човешки представи и застана Той отдолу – да държи целия свят със Своята всемогъща любов. И в това именно е Неговото всемогъщество. Не в строгата власт на съдията, който дебне отгоре с какво сме съгрешили, и ако стъпим накриво, строго ни наказва. Не! А като любещ баща, който е готов, когато ти осъзнаваш своята немощ, да ти каже: Не се притеснявай, не бой се! Достатъчна ти е Моята благодат. Моята сила ще се прояви в твоята немощ.

О, колко би било добре, ние да познавахме своя Бог по този начин! Колко би било добре ние да различавахме в Христос Този, който е готов на всякаква жертва за нас! И не само е готов – Той влиза и разделя с нас нашата немощ, и я носи заедно с нас. И наистина така и казваше на Своите ученици – Не бойте се, Аз дойдох, да победя света.

Но ние, макар да осъзнаваме, че да служиш само на себе си, това е измама, която води до коравосърдечие, до вкаменело сърце, което дори да искаш, не можеш да разчупиш, дори да искаш да се научиш да обичаш, осъзнавайки, че на-близкия си човек не обичаш, дори тогава не можеш да го разчупиш това сърце, затова, братя и сестри, не по стихиите на света, а от любовта на Христос трябва да бъдем увлечени. Но това означава, че трябва да разделим своя живот със своите ближни, и дори да го посветим на тях. Именно в това служение израстваме, в тази любов и саможертва, в която се случва най-голямата радост и утешение. (...) Затова всичко, което правим в този свят, в старанието си да изпълним закона, трябва да помним, че най-главният закон е законът на любовта. (...)

Цялата проповед чуйте в прикачения видеофайл:

Още по темата
Още от Проповеди

Време на подвиг

14.04.2024 г. | свещеник Илия Попов | Проповеди

Постът и молитвата, казват светите Отци, са двете криле на нашето спасение. Нека не пропускаме това благодатно време на подвиг и да се изправим срещу страстите, които ни мъчат... и освободили от плен своята воля, да следваме Божията...

„Радвай се, обновление на заченатите в грях”

12.04.2024 г. | иконом Василий Шаган | Проповеди

Закопнели и жадуващи за истинската чистота, имаме пред себе си Богородица - най-добрият пример, за това, че е възможно да се случи спасението, възможно е да се случи очистването, щом тя ги е достигнала, бидейки като нас човек...

„Ти си проповед на пророците и украшение на апостолите”

29.03.2024 г. | иконом Василий Шаган | Проповеди

За образа на Богородица и истинското покаяние, като път към царството Божие. Проповед след Малкото повечерие с канона и 2-ра статия на акатиста към Пресвета Богородица, храм „Св. Николай Чудотворец”...

Какво се случва в центъра