Благовещение

Вседобродетелната Пресвета Богородица

24.03.2019 г. | Монах Мойсей Светогорец | Православни празници

Приемането на Божията воля означава сътрудничество, съработничество. Тоест служението на Пресвятата е висше служение. Тя предоставя себе си за спасението на света. Става съработник в сотирологичното Божие дело за света...

Благовещение на Пресвета Богородица

22.03.2015 г. | Архангел.бг | Православни празници

Днес е началото на нашето спасение и откриването на вечната тайна: Синът Божий става Син на Девица и Гавраил благовести благодатта. Затова и ние с него да викнем на Богородица: Радвай се, благодатна, Господ е с тебе...

Личността на света Богородица в православното богословие

22.03.2015 г. | Месогейски митрополит Николай | Православни празници

Боговъплъщението е велика тайна, която се извършва с едно неповторимо знамение. Не било възможно Бог да стане човек, освен чрез някакво знамение, което, естествено, е уникално и неповторимо за човешкия ум. Това знамение е раждането на Дева...

Какво се случва в центъра

Въздигане на Светия Кръст Господен

Какво е Кръстът за нас?