Алтернатива - юни, 2023

02.06.2023 г.
Автор: Архангел.бг

Излезе от печат юнският брой (283) на „Алтернатива” за 2023 г. Темата на броя – За Петдесетница и Светия Дух – конкретно насочва вниманието ни към наближаващия празник на Светата Троица. В броя са включени текстове на трима автори – св. Максим Изповедник, св. Николай Велимирович и Навпактския митрополит Йеротей Влахос. Те обобщават учението на Църквата за празника Петдесетница като „заключителен празник”, защото с него завършва възсъздаването и обновлението на човека. С действието на силата на Пресветия Дух, човекът станава член на възкръсналото обожено тяло на Христос. „Да отпразнуваме, верни, радостно последния и заключителен празник, това е Петдесетница, изпълнението на обещанието и промисъла за нас” (Утреня, седален, след 1 стихословие).

В анонс – редакторската колонка на броя:

На Петдесетница (тази година на 4 юни) Православната Църква прославя Троичния Бог и завършването на Неговото домостроителство за спасението на човека и света със слизането на Светия Дух над апостолите. Свършило десетдневното очакване на обещанието което им дал Христос при възнесението Си: „А вие не след много дни от днес ще бъдете кръстени с Дух Светий” (Деян 1:5) и „Ще приемете сила, кога слезе върху ви Дух Светий” (Деян 1:8). Те станали първите членове на Тялото Христово, затова в този ден празнуваме и основаването на светата ни Църквата.

Новият брой на „Алтернатива” е посветен на Петдесетница и случилото се в този първи ден на Църквата. По-специално внимание се обръща на Третото лице на Светата Троица, защото за Него като че ли християните знаят най-малко… Светият Дух не е някаква неопределена, безплътна сянка, нито безлична сила. Той се приема за третата личност на Светата Троица и като такъв е личност, равностойна по всякакъв начин на Бог Отец и Бог Син.

Св. апостол Павел отрежда централна роля на Светия Дух в живота на Църквата и християните, изреждайки Неговите дарове за човека: „А плодът на духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание” (Гал 5:22-23). По-рано виждаме това и в ролята Му при непорочното зачатие на Благовещение: ангелът казва на Йосиф: „...не бой се да приемеш Мария, жена си; защото заченалото се в нея е от Духа Светаго” (Мат. 1:20). „…Дух Светий ще слезе върху ти, и славата на Всевишния ще те осени; затова и Светото, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий” (Лук. 1:35). Самият Иисус потвърждава Неговата първостепенна задача – да говори в човешките сърца за Христос: „А Утешителят, Святият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал” (Йоан 14:26).

Осмият член от Символа на вярата, който изповядваме гласи: „(Вярвам)... И в Светия Дух, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.”
Свети Дух се празнува 51 дни след Великден, в деня след Петдесетница.

Явор Георгиев

Можете да закупите списанието от книжарницата в Духовно-просветния център или в някой от варненските храмове.

Още по темата
Още от Коментар

Преславският събор и значението му за българската история е темата на Младежкия ораторски форум през 2023 г.

30.06.2023 г. | Архангел.бг | Коментар

В дните преди официалното честване в Преслав на 1130-та годишнина от Първия църковно-народен събор, във Варна се проведе училищният кръг на Младежкия ораторски форум „Св. Климент Охридски”, младша възрастова група – 8 и 9 клас...

Библейски мотиви в богослужението в първите дни на Страстната седмица

10.04.2023 г. | Архангел.бг | Коментар

Над кои теми Църквата ни предлага да се замислим в богослужението през първите дни на Страстната седмица? Време за размисъл, но и за отговор на един важен въпрос: как се променям аз, знаейки, че за мене е дал живота Си Христос?

Алтернатива - февруари, 2023

10.02.2023 г. | Архангел.бг | Коментар

Темата на броя – Благодатният дар на синовството – конкретно насочва вниманието ни към наближаващата неделя на блудния син. Тя, както и отминалите вече недели на Закхей и на митаря и фарисея, ни подготвят за наближаващата света Четиридесетница...

Какво се случва в центъра