Алтернатива, август 2018

13.08.2018 г.
Автор: Архангел.бг

В навечерието на празника Успение на Пресвета Богородица представяме новия брой (226) на „Алтернатива”. Темата на броя – Света Богородица и величието на човешката личност – предполага, че статиите в него са пряко обвързан с личността на Божията Майка. И това е факт, но и с един малко по-далечен фокус (или по-близък, зависи от гледната точка). Изяснявайки същността на Нейния подвиг, величието, до което се издига Нейната личност, се насочва вниманието към човешката личност въобще. Доколко всеки един човек се устремява към тази висота и величие и доколко правилно ги разбира? Не стига ли само до мисълта за собственото си величие, осуетявайки срещата си с Бога? Успява ли да премине през себелюбието към любовта и да намери своето предназначение?

Кратък анонс:

Пресвета Богородица е Майката на новото творение – творението в Христос. От нея – една човешка личност, се роди Новият Адам – Христос, и в нейното лице се възобнови цялото творение. По този начин новото творение се яви в света не само като дар на Божията благодат, но и като резултат на човешкото съдействие в благодатта. Без Божията благодат възобновяването на света е съвсем немислимо, но човек не съдейства ли на благодатта, тя си остава безплодна. Тази истина важи не само в рамките на личния човешки живот, но и за човешката история въобще. (…) Присъствието на Пресвета Богородица в света е органически свързано както с неговото спасение като цяло, така и с това на всеки вярващ. В Пресвятата се съсредоточава цялата история на човешкото спасение. Тя е, която прави възможно включването на човека в Църквата и удостояването му с живот вечен. (…) Само онзи, който приема Христос в самото си сърце и Го отхранва там чрез самия си живот, успява да развие истинска, т.е. свободна и лична връзка с Него. Най-висша форма на тази връзка има Пресвета Богородица – Майката на новото творение. Всяка друга връзка с Христос, развивана на безлично или идеалистично ниво, стои извън пределите на новото творение. Като връзка формална или идеалистична, но не и християнска и църковна, тя остава вън от него. Само чрез свободно послушание и себепредоставяне на Божията воля човек участва като уникална и неповторима личност в живота на новото творение. Живее като член на Църквата, която е Тялото на Христос - на Сина на Пресвета Богородица, и духовно заема мястото на Богораждащата Дева.
(„Присъствието на Пресвета Богородица в света” – проф. Гаоргиос Мандзаридис)

Духовно-истинната любов към себе си е в основата на живота ми, води ме към вечността и превъзмогва границите на смъртта. Това става възможно, когато обичам себе си във връзката ми с Бога, когато гледам на себе си като на Божий образ и подобие, когато схващам своето достойнство, като дадено ми от Бога. А то не се измерва с нищо друго, освен с любовта ми и стремежа ми към Бога и към ближния. (…) В духовната любов към себе си приемам собствената си реалност и чрез покаянието придобивам надежда за приближаване до Бога и спасение в Него. Когато поставям себе си в центъра на света, аз съм его-центричен, но когато съм поставил Христос в центъра на живота си, самият аз съм център на Неговата любов.
(Емилия Бойчева, психолог)

Можете да закупите списанието от книжарницата в Духовно-просветния център или в някой от варненските храмове.

Още от Какво се случва в центъра

Алтернатива, февруари 2019

12.02.2019 г. | Архангел.бг | Какво се случва в центъра

Новият брой на сп. „Алтернатива” е посветен на два юбилея за Варненския и Великопреславски митрополит Йоан – на 23 декември 2018 г. се навършиха 5 години от избирането му за архиерей на нашата епархия, а на 13 февруари той навършва 50 години...

Първи брой на сп. „Алтернатива” за 2019 г.

18.01.2019 г. | Архангел.бг | Какво се случва в центъра

Какво ни пречи да пуснем Бога в живота си и защо смятаме, че това би довело да загуба на личната ни свобода?! И ако всяка нова година си пожелаваме нещо да се промени, да е по-добра от старата, не е ли логично да променим и своята гледна точка, и пътя, по който сме вървели досега?

Какво мислят младите. Ораторски форум - 2018 (2)

31.12.2018 г. | Архангел.бг | Какво се случва в центъра

Отглас от втория финал на Младежкия ораторски форум (с видеозапис на четири от речите). Финал и на проектите за тази година в Духовно-просветния център. С пожелание за нови срещи с младите хора през 2019-та.

Какво се случва в центъра