Алтернатива, август 2018

13.08.2018 г.
Автор: Архангел.бг

В навечерието на празника Успение на Пресвета Богородица представяме новия брой (226) на „Алтернатива”. Темата на броя – Света Богородица и величието на човешката личност – предполага, че статиите в него са пряко обвързан с личността на Божията Майка. И това е факт, но и с един малко по-далечен фокус (или по-близък, зависи от гледната точка). Изяснявайки същността на Нейния подвиг, величието, до което се издига Нейната личност, се насочва вниманието към човешката личност въобще. Доколко всеки един човек се устремява към тази висота и величие и доколко правилно ги разбира? Не стига ли само до мисълта за собственото си величие, осуетявайки срещата си с Бога? Успява ли да премине през себелюбието към любовта и да намери своето предназначение?

Кратък анонс:

Пресвета Богородица е Майката на новото творение – творението в Христос. От нея – една човешка личност, се роди Новият Адам – Христос, и в нейното лице се възобнови цялото творение. По този начин новото творение се яви в света не само като дар на Божията благодат, но и като резултат на човешкото съдействие в благодатта. Без Божията благодат възобновяването на света е съвсем немислимо, но човек не съдейства ли на благодатта, тя си остава безплодна. Тази истина важи не само в рамките на личния човешки живот, но и за човешката история въобще. (…) Присъствието на Пресвета Богородица в света е органически свързано както с неговото спасение като цяло, така и с това на всеки вярващ. В Пресвятата се съсредоточава цялата история на човешкото спасение. Тя е, която прави възможно включването на човека в Църквата и удостояването му с живот вечен. (…) Само онзи, който приема Христос в самото си сърце и Го отхранва там чрез самия си живот, успява да развие истинска, т.е. свободна и лична връзка с Него. Най-висша форма на тази връзка има Пресвета Богородица – Майката на новото творение. Всяка друга връзка с Христос, развивана на безлично или идеалистично ниво, стои извън пределите на новото творение. Като връзка формална или идеалистична, но не и християнска и църковна, тя остава вън от него. Само чрез свободно послушание и себепредоставяне на Божията воля човек участва като уникална и неповторима личност в живота на новото творение. Живее като член на Църквата, която е Тялото на Христос - на Сина на Пресвета Богородица, и духовно заема мястото на Богораждащата Дева.
(„Присъствието на Пресвета Богородица в света” – проф. Гаоргиос Мандзаридис)

Духовно-истинната любов към себе си е в основата на живота ми, води ме към вечността и превъзмогва границите на смъртта. Това става възможно, когато обичам себе си във връзката ми с Бога, когато гледам на себе си като на Божий образ и подобие, когато схващам своето достойнство, като дадено ми от Бога. А то не се измерва с нищо друго, освен с любовта ми и стремежа ми към Бога и към ближния. (…) В духовната любов към себе си приемам собствената си реалност и чрез покаянието придобивам надежда за приближаване до Бога и спасение в Него. Когато поставям себе си в центъра на света, аз съм его-центричен, но когато съм поставил Христос в центъра на живота си, самият аз съм център на Неговата любов.
(Емилия Бойчева, психолог)

Можете да закупите списанието от книжарницата в Духовно-просветния център или в някой от варненските храмове.

Още от Какво се случва в центъра

Алтернатива, октомври 2018

17.10.2018 г. | Архангел.бг | Какво се случва в центъра

Трябва да се занимаваме със себе си, да проучваме нашето извънредно сложно битие... Но за да поправяме себе си и да се променяме, вървейки по пътя, който ни е дал Бог чрез Христос, е нужно нещо, което не винаги имаме – доверието в Бога и Неговата любов...

Открива се учебната година в енорийската детска школа „Кандилце”

28.09.2018 г. | Архангел.бг | Какво се случва в центъра

На 30 септември в храм „Св. Николай Чудотворец” ще бъде открита новата учебна година на енорийската детска школа „Кандилце”. Към последованието на Литургията ще бъдат добавени специални прошения за преуспяване на децата от енорията в учението...

Два семинара на тема: „Православните семейни ценности срещу хазарта”

25.09.2018 г. | Архангел.бг | Какво се случва в центъра

Хазартните игри са факт в обществото ни днес. Възприемаме ги почти като нещо естествено. До момента, в който наш близък или приятел не потъне в тази зависимост. Как допринасяме за развитието на проблема и каква е превенцията му...

Какво се случва в центъра