Първи брой на сп. „Алтернатива” за 2019 г.

18.01.2019 г.
Автор: Архангел.бг

На въпроса „В какво вярвате?” често се чува отговорът „Вярвам в себе си”. За някои е възможно това да изглежда безпроблемно, дори модно. За други, особено за вярващите, такъв отговор е смущаващ. Та как човек ще вярва в себе си, след като от св. ап. Павел знаем, че вярата е „жива представа на онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що се не вижда.” (Евр. 11:1). Нещо повече, за православния християнин предметът на вярата ясно и безпроблемно е формулиран в Символа на вярата. Символът ни казва, че това в което вярваме, няма как да е факт, който непосредствено можем да установим. Казва ни още, че не е абстракция, фантазен образ, не е всуе, не е празно. Също, че не е нужно да вярваме в онова, което емпирично (в опита) се верифицира (потвърждава). И че достъпното в опита, това, което е с ограничена валидност и достоверност, отчужденото от живия Бог, в него не може да се вярва. Затова, когато казваме, че вярваме в себе си, ние не удостоверяваме своята вяра, а само емпиричните ограничения на съществуването си. Доверяващият се на крайното, установимото и преходното, самодостатъчният, всъщност не е вярващ. Ако човек вярва на някаква фантазия за себе си, на някакъв его-план за слава, успех и пр., той е напуснал себе си и живее в самозаблуда. Ако обаче той смята, по думите на блажения Августин, че Бог е „по-дълбоко в мен от мен самия”, за него значи, че Бог ни чака там, където ни е създал – в нас самите. Тогава „вярвам в себе си” означава, че съм верен на Божия образ, с който съм удостоен, и се стремя към него като крайна цел и като това, което ме „събира” и ме прави истинен.
доц. д-р Бойчо Бойчев, ВСУ „Черноризец Храбър”

Колонката на първия брой за 2019 г. на сп. „Алтернатива” добре очертава насоката, на подбраните статии. Какво ни пречи да пуснем Бога в живота си и защо смятаме, че това би довело да загуба на личната ни свобода?! И ако в началото на всяка нова календарна година си пожелаваме нещо да се промени, тя да е по-добра от старата, не е ли логично да променим и своята гледна точка и пътя, по който сме вървели досега? Да надмогнем това, което ни отделя от Бога и да бъдем себе си – каквито Той ни е създал, давайки ни възможност да имаме съ-битие с Него! А ако ни се вижда трудно и не знаем как – то имаме примера на толкова хора, минали преди нас по този път, просияли с живота си, следвайки Бога. Нека го последваме и ние.

Можете да закупите списанието от книжарницата в Духовно-просветния център или в някой от варненските храмове.

Още по темата
Още от Какво се случва в центъра

Алтернатива, юли 2019

09.07.2019 г. | Архангел.бг | Какво се случва в центъра

Излезе от печат юлският (237) брой на „Алтернатива”. Християнството като път и темата за вечността не са нови теми в списанието, но сега те са изведени като тема на броя...

Финал в лятното издание на Младежкия ораторски форум - 2019

03.07.2019 г. | Архангел.бг | Какво се случва в центъра

Общата тема за всички тази година беше „Можем ли да бъдем милосърдни?” - вълнуват ли се младите от този въпрос и как разбират милосърдието? Тема, насочена към реалността, в която живеем, проверяваща способността ни за съпричастност към хората край нас...

Ето ни, Господи, нас и децата, които ни даде!

02.07.2019 г. | Анета Павлова | Какво се случва в центъра

Вълнуващ разказ за поклонническо пътуване до Троянския манастир на енорийската детска школа „Кандилце” към храм „Св. Николай Чудотворец” и храм „Св. Архангел Михаил” Варна...

Какво се случва в центъра